ДУГОГОДИШЊИ проблем недостатка паркиралишта у Новом Саду, који се растом и напретком града све више усложњава, требало би да значајно буде ублажен остваривањем плана изградње јавних гаража на 12 нових локација.

Градско веће је у том погледу утврдило Предлог одлуке о усвајању Концесионог акта за пројектовање, изградњу, управљање и одржавање гаража, о којем ће се изјаснити Скупштина града на предстојећој седници 17. септембра.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Спорни стечај и продаја погона

- Циљ овог пројекта је да се са изабраним приватним партнером - концесионаром закључи уговор о јавно-приватном партнерству, односно о концесији за укупно 12 подземних и надземних гаража на територији града - наведено је у предложеном акту, који ће се у уторак наћи пред одборницима.

Концесионим актом је предложено да у Улици Модене, у најстрожем центру града, буде изграђена подземна двоетажна гаража са оквирним капацитетом од 100 аутомобила по етажи док би на углу улица Успенске и Шафарикове "никла" надземна гаража од пет етажа, за укупно 350 возила.

Код зграде Скупштине Војводине планиране су две подземне гаражне етаже за укупно 180 аутомобила а око 200 возила треба да прими будућа подземна гаража на Тргу републике. Надземни објекат у Улици Бранимира Ћосића имаће пет етажа са по 90 паркинг места а онај истог типа код Железничке станице предвиђен је за 160 аутомобила на две етаже.

Фото Д. Дозет


На Булевару Европе предвиђене су локације нових подземних гаража у Улици Веселина Маслеше, између улица Јанка Веселиновића и Хаџи Рувимове и Корнелија Станковића и Јанка Веселиновића са укупно 570 паркинг места по етажи, док је ће у Улици Бате Бркића, у четири блока, бити изграђене четири полуукопане гараже са укупно око 200 гаражних места.

ПАРКИНГ СЕРВИС ПЛАНИРАНО је да већ изграђене јавне гараже и улична паркиралишта у Новом Саду остану у надлежности ЈКП "Паркинг сервис".

Уколико успешно буде остварен планирани концесиони поступак, односно закључен уговор о јавно-приватном партнерству у том великом послу, концесионар ће бити дужан да за време трајања уговора одржи висок и стручан ниво квалитета услуга.

- Имајући у виду да је потребно да пројекат донесе разуман поврат (инвестиције) приватном партнеру, предложено је да се концесија додели на 40 година по почетку операција, односно на укупно 43 године, рачунајући период пројектовања и изградње - прецизира предлагач.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: Нови Сад: Добра порука за улагаче

ФИНАНСИЈЕ

УКУПНИ износ пројектовања и изградње јавних гаража на свих 12 локација у граду планиран је на 42 милиона евра. - Приватни партнер биће обавезан да плаћа концесиону накнаду у висини од десет процената пословних прихода гаража у ужем градском језгру, односно пет одсто за локације даље од центра града.