ПОШТО су испуњени неопходни услови, ЈГСП "Нови Сад" моћи ће да код пословне банке узме дугорочни кредит како би исплатило лањска дуговања за гориво и тако наставило да у континуитету пружа услуге превоза грађанима.

Скупштина града је минуле седмице аминовала предлог Градског већа да ЈГСП буде одобрено задуживање од 400 милиона динара, с роком отплате од најмање седам година, да би се краткорочне финансијске обавезе према добављачу горива, претвориле у дугорочне према банци, што је, како је оценио предлагач одлуке, знатно повољније за предузеће.

- ЈГСП "Нови Сад" већ дуже времене послује отежано због текуће неликвидности. То је проузроковало неблаговремено измиривање обавеза за набављено гориво, које је неопходно ради несметаног обављања градског и приградског превоза - наведено је у образложењу одлуке.

Прочитајте још - Нови Сад: Прети потпуно заустављање градских аутобуса

То предузеће добављачу горива, "НИС Гаспромњефту", за испоручено гориво у 2018. дугује 415,6 милиона динара, на који је обрачуната камата за неблаговремено измирене и неизмирене обавезе од 67,2 милиона динара. Стога је оснивач, да не би уследио прекид испоруке, предузео неопходне мере како би градски превозник у што краћем року измирио дуговања.

С обзиром на то да предузеће из текућег прилива средстава од превоза није у могућности да измири лањски дуг за гориво, неопходно је дугорочно задужење. У одлуци је прецизирано да би део тог дуга био надокнађен из сопствених средстава предузећа, као и да би измиривањем главнице лањског дуга, месечни трошкови камата били знатно умањени, односно отворена је могућност да део камате буде и отписан.

У кругу ЈГСП "Нови Сад"

ЈГСП иначе током ове године године користи и краткорочни кредит од пословне банке, од 130 милиона динара, ради одржавања ликвидности, а ово ново дугорочно задуживање, како наводи Надзорни одбор предузећа, нужно је пре свега зато да добављач не би прекинуо испоруке и да не би уследила тужба.

Прочитајте још - ЈГСП "Нови Сад" у возни парк улаже 120 милиона динара

У скупштинској расправи одборници опозиције (СРС и ДЈБ) критиковали су предлог о задуживању оцењујући да је у ЈГСП ситуација последњих година веома лоша и да је неопходно "лечити" узроке хроничне неликвидности и губитака.

ГРАД КУПУЈЕ 71 АУТОБУС

ГРАД Нови Сад ће у овој години обновити возни парк ЈГСП куповином 71 аутобуса на гас.

- Нови аутобуси су највећа подршка Града том предузећу - изјавио је градоначелник Милош Вучевић.