НЕЗАПОСЛЕНИМ Новосађанима који су на евиденцији Национaлне службе за запошљавање указана је прилика да покрену један од облика предузетништва, или да оснују привредно друштво, и то уз подршку Града, добијањем субвенција за самозапошљавање.

Према јавном позиву, објављеном у понедељак, 10. јуна на интернет-

-страници Града Новог Сада и на Огласној табли НСЗ, субвенције ће бити додељене у једнократним износима од 200.000 до 400.000 динара, у зависности од новорегистроване делатности, односно висине оправданих трошкова и улагања исказаних у бизнис плану, који уз осталу документацију треба да приложи будући предузетник.

- Незапослена особа која оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност најмање 12 месеци - наводе у Градској управи за привреду, којој се захтев са бизнис план и подноси, у два примерка.

Овај програм мера даје и могућност да се више незапослених удружи. У том случају сваки од њих појединачно подноси захтев за самозапошљавање и остварује право на субвенцију у предвиђеним износима.

Прочитајте још - Незапосленост у Новом Саду смањена за 19,17 одсто

Међу неопходним условима за остваривање ове значајне финансијске подршке је да је пребивалиште онога ко конкурише на територији Новог Сада, као и да привредно друштво које планира да оснује, мора такође да буде на новосадској градској територији.

Потребно је и да кандидат за субвенцију приложи и доказ о завршеној обуци из предузетништва, по плану и програму обуке у организацији НСЗ, или друге одговарајуће организације. У Градској управи додају да захтев треба да буде поднет на прописаном обрасцу, који може да се преузме директно у тој управи (Руменачка 110а), или на сајту Града Новог Сада.

Одлуку о додели субвенције за самозапошљавање донеће градоначелник Милош Вучевић, на основу предлога Комисије за реализацију мера запошљавања, која претходно, са Градском управом за привреду, детаљно провери све поднете захтеве и обави бодовање у складу са утврђеним критеријумима.

Ту, између осталог, спадају планирана врста делатности, потребни ресурси за отпочињање сопственог бизниса, тржиште за пласман производа и друго.

Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање отворен је до 28. јуна ове године.

ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

ГРАДОНАЧЕЛНИК, директор НСЗ и корисник закључиће уговор у року од 30 дана од доношења одлуке о одобравању субвенције за самозапошљавање. Уговором ће бити утврђена међусобна права и обавезе у реализацији ове мере активне политике запошљавања, наводе у Градској управи за привреду.