Привредни суд у Пироту покренуо је поступак за испитивања испуњености услова за отварање стечајног поступка у АД "Тигар" из Пирота у складу са унапред припремљеним планом реорганизације (УППР), објављено је данас.

Рочиште за одлучивање о УППР-у суд је заказао за 23. јул, а у року од 15 дана повериоци компаније "Тигар" могу остварити увид у овај документ и доставити примедбе како на план тако и на висину потраживања.

Прочитајте још - Пиротски "Тигар": Из опанака у радијалне пнеуматике


Суд је дужнику АД "Тигар" забранио промену финансијског и имовинског положаја и плаћања без претходне сагласности привременог стечајног управника.

Компанији "Тигар" забрањено је располагање имовином и одређивање и спровођење извршења и покретања вансудског намирења а Народној банци Србије забрањено је да спроводи принудне наплате са рачуна ове компаније.