У ОСТВАРИВАЊУ мера активне политике запошљавања Град Нови Сад ће послодавцима и ове године одобрити субвенције за отварање нових радних места, у једнократном износу од 200.000 динара по отвореном радном месту.

За реализацију те мере је у овогодишњем буџету Града обезбеђен износ од 11,4 милиона динара, што ће бити довољно за 57 новоотворених радних места, наводе за "Новости" у Градској управи за привреду.

Тим поводом је на интернет страници Града ових дана објављен јавни позив, на који заинтересовани могу да се пријаве до 7. јуна.

Право на ову врсту подстицаја може да оствари послодавац који припада приватном сектору, под условом да запошљава незапослене са евиденције Националне службе за запошљавање (НСЗ), на новоотвореним радним местима, на неодређено време и са пуним радним временом, прецизирано је у том конкурсу.

- Приоритет при додели субвенције имаће првенствено мала и средња предузећа која запошљавају лица из категорије теже запошљивих. Ту се убрајају они који траже посао дуже од годину дана, млади до 30 година без квалификација или са ниским квалификацијама, старији од 50 година, вишкови запослених, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници социјалне помоћи, жртве трговине људима и породичног насиља као и жене и самохрани родитељи - додају надлежни у Градској управи за привреду.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Незапосленост у Новом Саду смањена за 19,17 одсто

За добијање субвенције услови су и да је послодавчево седиште на територији Града Новог Сада као и да је регистрован најмање три месеца пре датума подношења захтева. У оквиру тог конкурса, послодавац не може да запошљава оне који су у периоду од три месеца пре подношења захтева за доделу субвенције били у радном односу код подносиоца захтева.

Право на градске субвенције за отварање нових радних места по овом конкурсу не могу да остваре државни органи, организације и други корисници буџета као и удружења грађана. Такође, субвенције не могу да добију ни они послодавци који нису успешно пословали 12 месеци после правоснажног решења о усвајању плана реорганизације и обустављању стечајног поступка.

О захтевима за субвенције одлучиваће Комисија за реализацију мера запошљавања, а одлуку ће, на њен предлог, донети градоначелник Новог Сада.

Фото Танјуг

КРИТЕРИЈУМ

СУБВЕНЦИЈЕ ће послодавцима бити одобрене према одређеним критеријумима међу којима су врста и дужина обављања делатности, структура особа које ће бити запослене, претходно коришћење средстава Града и НСЗ. - Предност ће имати они који претходно нису користили средства града и НСЗ - наводе у Управи.