ОТПАД који је закрчио градску депонију у Врбасу требало би да доноси добит упућивањем на рециклажу и продајом сакупљачима секундарних сировина. Предвиђено је да депонија буде претворена у рециклажни центар у складу са републичком Стратегијом управљања отпадом.

Прочитајте још - Дугачак пут до депоније

- Иако се Врбас може похвалити добром несанитарном депонијом, на којој постоји рампа, контролише се улазак и излазак возила и води се евиденција о количинама и врсти унетог смећа, сасвим је извесно да ће она ускоро бити затворена - изјавио је Славиша Божовић, координатор управљања отпадом у општинском ЈКП "Комуналац".

Како је објаснио, главни разлог за престанак постојања депоније јесте предвиђена изградња регионалног центра за управљање отпадом у Новом Саду, који би требало да реши проблем одлагања смећа у јужнобачким општинама Врбас, Темерин, Беочин и Бачки Петровац.

- Новосадски центар подразумева изградњу регионалне депоније, погона за сепарацију рециклажног отпада, трансфер-станице и постројења за компостирање - навео је Божовић, који је и члан Међуопштинске радне групе (МОРГ) за заштиту животне средине и одрживи развој Јужнобачког округа.

ГУБИТАК МИЛИОН ЕВРА Задатак међуопштинске групе (МОРГ) је да на локалном нивоу формира "зелене тимове" ради подстицања и контроле управљања отпадом. - На врбаску депонију годишње се одложи око 22.000 тона смећа. Ако би се сав тај отпад без претходног сепаратисања пребацивао на регионалну депонију, то би, по цени од 50 евра по тони, годишње коштало 1,1 милион евра - каже председник Еколошког покрета Врбаса Ратко Ђурђевац.

Према његовим речима, постоји још неколико разлога за затварање депоније у Врбасу.

- Две трећине сметлишта је окружено водотоцима, који су изложени опасности да буду загађени. Уз то, одлагалиште је старо више од 40 година, што узрокује самозапаљење услед неадекватног приступања при депоновању отпада - објаснио је Божовић.

Општине Врбас и Бачки Петровац намеравају заједнички да изграде рециклажна дворишта и трансферне станице за преусмеравање отпада ка регионалном центру у Новом Саду, прибаве машине за балирање и уситњавање отпада, набаве транспортна средства и спроведу кампање едукације становништва о сепарацији отпада у домаћинствима.

ЈКП "Комуналац" мораће да шаље у Нови Сад све што не рециклира у Врбасу, а истовар смећа на регионалној депонији коштаће, како је процењено, од 25 до 50 евра по кубном метру.

Зато је план да се изгради објекат у којем би се отпад селектовао. Неразврстано смеће би се упућивало у беочинску цементару на сагоревање, како би што мање нерециклираног материјала било одвожено на депонију у Нови Сад.

Локална самоуправа, као оснивач ЈКП "Комуналац", склопила је споразум с Немачком организацијом за међународну сарадњу (ГИЗ), уз чију би подршку Врбас до 2020. године требало да добије компостилиште за 1.200 тона биоразградивог отпада.