Мисија Организације за европску безбедности и сарадњу (ОЕБС) у Србији данас је уручила ИТ опрему и школски прибор Васпитно-поправном Дому за малолетнике у Крушевцу.


ИТ опрема је уручена и Казнено поправном заводу за жене у Пожаревцу, наводи се у саопштењу Мисије ОЕБС-а.

Ова активност је део дугорочног програма подршке коју Мисија ОЕБС-а у Србији пружа Управи за извршење кривичних санкција Министарства правде.

"Ове године подршка наше Мисије биће усмерена на програме реинтеграције у друштво и смањење поновног чињења кривичних дела, са посебним освртом на две нарочито осетљиве групе - малолетнике и жене", рекао је шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, амбасадор Андреа Орицио.

Циљ ове иницијативе је да поспеши образовне програме за штићенике ВП Дома и жене лишене слободе, како би се боље припремили за реинтеграцију у друштво након отпуста из ових установа, наводи се у саопштењу ОЕБС-а.

Парнерство између Управе за извршење кривичних санкција и Мисија ОЕБС-а у Србији до сада се може похвалити великим бројем заједничких активности, као што је промена Закона о кривичним санкцијама, писање стратешких докумената и спровођење различитих програма обуке за запослене у Управи.