У ГОДИНИ у којој обележава 120 лета од изградње, зграда Хемијско-технолошке школе у Суботици коначно ће добити изглед достојан угледа и значаја који има.

Канцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије склопила је уговор са Градом, на основу кога се обезбеђују средства од око 180 милиона динара намењених за адаптацију, санацију и реконструкцију зграде и унутрашњег простора и фискултурне сале.

- Расписана је јавна набавка и очекује се избор најповољнијег понуђача, чиме би се стекли услови да се крене с послом. Не можемо прецизно саопштити датум почетка радова, јер то зависи од реализације процеса јавне набавке, односно, избора понуђача, али се надамо да ће се послови обавити у предвиђеним роковима - каже директор школе Никола Матковић. - Извесно је да ће неке нове генерације ученика ићи у реновирану школу и то је изузетно важно.

Здање у Улици Максима Горког направљено је у 19. веку за све то време никада није мењало функцију, увек је било у служби образовања, просвете, а између два светска рата у тој згради се налазио чак и правни факултет. Године су оставиле траг, те је спољашњост објекта у лошем стању, подигнута је заштитна ограда и надстрешница над главним улазом, која штити пролазнике и све који улазе у школу.

- И у претходном периоду покушавано је да се обезбеде нека средства за санацију, али се тек пре две и по године кренуло на прави начин ка реализацији циља, кроз прибављање веома скупе пројектне документације, јер је објекат под заштитом и сматра се вредном културном баштином - објашњава директор Матковић.


УЧИОНИЦЕ И ФИСКУЛТУРНА САЛА

- ОСИМ нове фасаде, радовима је предвиђено и комплетно реновирање учионица, подова, зидова, рад на унутрашњој и спољашњој столарији, као и фискултурној сали - обавестио нас је директор Матковић.