ЧАЧАК - Приведена су крају археолошка истраживања у дрворишту овдашње гимназије, током ове године реализована у две фазе. Прва је изведена током јуна, када је сондиран терен предвиђен за изградњу нове фискултурне сале. Резултати тих испитивања показали су постојање археолошких слојева са налазима архитектуре из времена римске доминације овим просторима.

- Ови радови указали су нам на стратиграфију и хронологију налазишта, а посебну пажњу привукли су темељи веће римске грађевине, која се може повезати са ширим комплексом њиховог некадашњег насеља на простору центра савременог Чачка, посебно са грађевинским комплексом у Мутаповој улици - каже руководилац истраживања, мр Катарина Дмитровић из Народног музеја у граду на Морави, објашњавајући да је, зарад сагледавања облика античке грађевине у целини, те у што већој мери разјаснила њена примарна функција, неопходно било ископавања наставити и током новембра.

Постављањем новог ископа прилично великих габарита, античка грађевина испитана је у знатној мери, али још није обухваћена у целости.

- Донекле нас је изненадила средњовековна некропола, односно гробље настало на рушевинама римског објекта, али је слична ситуација већ позната са оближњих касноантичких локалитета: Терме и порта Цркве Вазнесења - објашњава саговорница “Новости”.

Резултати овогодишњих археолошких истраживања у дворишту Гимназије отварају и многа друга, важна питања везана за реконструкцију изгледа римског насеља у средишту Чачка, те његове везе са осталим познатим локацијама на данашњој периферији - Бељини, Пријевору и Горњој Горевници, на којима су истражена пољска имања, гробља и стамбени објекти.

- Нови налази из средњовековног хоризонта значајно употпуњавају овај недовољно познат историјски и археолошки период на овом простору. Од посебне је важности и чињеница да је гимназијско двориште остало готово једина слободна површина у густо изграђеном градском језгру, што би у овом моменту требало искористити и обавити ископавања у што већем обиму - закључује мр Катарина Дмитровић.


НОВАЦ

СРЕДСТВА за истраживања обезбеђена су из буџета града, а - за обе поменуте фазе - премашују 900.000 динара. Сви археолошки радови изведени су уз сагласност Завода за заштиту споменика културе у Краљеву, те уз дозволу Министарства културе и информисања.