КЛАДОВО - Изградња "Ђердапа 3", за коју су, како је у Мајданпеку најавио др Петар Шкундрић, министар рударства и енергетике, заинтересоване кинеске, немачке, аустријске и норвешке компаније, од стратешке је важности за Србију. Јер, по пројекту, инсталисана снага ове хидроелектране требало би да износи чак 2.400 мегавата, односно - 34 одсто садашњих капацитета ЕПС, што би нашу државу учинило једном од најмоћнијих енергетских сила на Балкану.

Наиме, у светлу чињенице да ће Србији 2012. године већ недостајати струја, уз већ две постојеће проточне хидроелектране "Ђердап 1" и "Ђердап 2", изградња реверзибилне ХЕ "Ђердап 3" (што је инвестиција вредна између четири и шест милијарди евра), постаје насушна потреба наше земље. Јер, изградњом тог капацитета стекли би се услови да се ноћни вишкови са овог простора пумпају у акумулацију.
Идеја о још једној ХЕ на Дунаву није нова, будући да је београдски "Енергопројект", још крајем 1973. године, сачинио пројекат њене изградње, за потребе ондашње СФРЈ. По том документу, "Ђердап 3" би се налазио недалеко од Голупца, на локацијама Песача, Бродица и Жељезнички поток. Оптимални однос између утрошене и произведене квалитетне енергије, неограничене количине воде за испумпавање и повољни услови градње, сврставали би ову електрану у - најатрактивније и најрентабилније објекте те врсте у Европи.
ХЕ "Ђердап 3" би годишње производио око 7,6 милијарди киловат-часова електричне енергије, и то искључиво ноћу, када нема купаца по адекватној цени, и када је потрошња струје мала. Та енергија би се искористила и за враћање воде у реверзибилно језеро, па би се њена снага поново користила за производњу струје у периодима када је цена најпрофитабилнија.
Процене казују да би ХЕ "Ђердап 3" у златној резерви могао имати 850 милиона киловат-часова електричне енергије, па би наша земља на тај начин могла диктирати цене и доминирати на тржишту струје у региону.

НОЋУ КУПУЈЕ, ДАНјУ ПРОДАЈЕ
Реверзибилна ХЕ пружа сигурност систему, јер производи најплеменитију енергију, и то у време када је потребна систему - у "пиковима" потрошње. У случају да се оваква електрана изгради, Србија би дошла у позицију да за "джабе" покупује европске ноћне вишкове, а да се после та произведена енергија из акумулације, прода по високим ценама.