ФРАЈБУРГ - Недавно је у организацији Просветних власти покрајине Баден-Виртемберг у сарадњи са Президијумом владе, у Фрајбургу, универзитетском граду у Шварцвалду, одржан Симпозијум о Допунским школама за децу миграната.

Морамо навести да су за образовање у Немачкој надлежна министарства немачких покрајина јер не постоји неко „Савезно министарство образовања“. О сличностима у зајеничком систему образовања, наставним плановима и програмима и усаглашавањима прописа, система оцењивања ученика и сл. на нивоу Немачке итд. одлучују и усаглашавају покрајинске ставове представници покрајниских министарства делегираних у тзв. Сталној „Конференцији покрајинских минстарстава просвете “.

Циљ Симпозијума у Фрајбургу је био да се сагледа рад Допунских школа у Баден-Виртембергу, размене искуства наставног кадра који предаје матерњи језик ученицима страног порекла, продуби и побољша сарадња са представницима школске власти Покрајине. итд. У раду Симпозијума су учествовали представници Допунских школа Србије, Грчке, Турске, Хрватске, Словеније итд.

Српску страну су заступали министар просвете Милан Шарчевић, помоћница министра Весна Недељковић и координатор рада Српских допунских школа Биљана Букинац. Симпозијуму је присуствовао и генерални конзул Републике Србије у Баден-Виртембергу Божидар Вучуровић.

У оквиру рада Симпозијума немачка страна је показала велику заинтересованост за реформе образовања које проводи Министарство просвете, науке и технолошког развоја из Београда. Српској делегацији је дата могућност да присутнима представи процес који је у току по питању наставних планова и програма усмерених на компетенције и исходе, повећања броја посебно обучених наставника, увођења дигиталног образованог система, развоја кључних међупредметних компетенција, затим нових законских регулатива као и рада на припреми за доношење нове Стратегије образовања 2030.

Божидар Вучуровић

Министру Шарчевићу је указана посебна част да отвори Симпозијум. Он је посебно подвукао велики значај учења матерњег језика, културе, традиција и наслеђа српског народа рекавши да је то важно и за децу из друге генерације српских досељеника у Немачкој, као и за све касније долазеће генерације. –Истинска спознања о сопственом идентитету и очувању језика доприноси, не само повезивању српске дијаспоре, већ и грађењу демократских компетенција и грађанских вредности, рекао је министар Шарчевић. Он се захвалио влади Баден-Виртемберга за организовање стручних скупова али и за финансијску подршку коју немачка страна пружа за унапређење квалитета наставе на матерњем језику.

Захваљујући подршци Министарства просвете из Београда и великом ангажману министра Шарчевића, коме је у циљу повећања броја ученика и побољшања квалитета рада Српске допунске школе ово већ пета посета Немачкој и Баден-Виртембергу, постоји стални пораст броја ученика. Број наших ученика који похађа Допунске школе у Немачкој је највећи у Западној Европи па и шире. Захвалност иде и на адресе покрајина од којих неке, додуше не неким великим финансијским средствима, ипак помажу рад наших школа.