Директор Граничне полиције БиХ Зоран Галић,донео је решење о привременој суспензији из Граничне полиције БиХ за пет полицијских службеника, припадника Јединице граничне полиције Брод и то: А.М., Ч.С., П.Б., И.Д., и Г.И.


С успендованим полицајцимаа је стављено на терет да су на Међународном граничном прелазу Брод у ноћи 05./06. марта учинили више коруптивних дела на тако што су у више наврата од особа које су прелазиле државну границу, у циљу прибављања противправне имовинске користи, а да не учине службене радње које су били дужни да учине, по Закону о граничној контроли БиХ, захтевали и примили дар, новац у неутврђеном износу.


-Дакле, постоји сумња да су тим радњама суспендовани полицијски службеници починили тежу повреду службене дужности и Закона о полицијским службеницима БиХ, као и да су злоупотребом службеног положаја нарушили углед полицијског органа. Такође, постоји и сумња да су ови полицајци починили кривично дело примање дара и других облика користи. Имајући у виду да се могло основано веровати да би даљи останак осумњичених полицијских службеника штетио интересима службе, те да би се негативно одразио на углед Граничне полиције БиХ и оцену јавног мнења у контексту конкретних дешавања у БиХ, директор Граничне полиције искористио је своја овлаштења из Закона о полицијским службеницима БиХ и донео привремене суспензије.