Одлука Уставном суда БиХ о пољопривредном земљишту данас је ступила на снагу, након што је јуче објављена у Службеном листу БиХ.

Укинути члан 53. Закона о пољопривредном земљишту Републике Српске, престаје важити наредног дана од дана објављивања одлуке Уставног суда у "Службеном листу Босне и Херцеговине", наведено је у одлуци.

Ова одлука Уставног суда БиХ донета је почетком фебруара и према њој се пољопривредно земљиште у Републици Српској сматра имовином Босне и Херцеговине, а не ентитета.

Након овакве одлуке, Скупштина РС је 17. фебруара донела је закључке, којима се, између осталог, наложе српским представницима у институцијама БиХ да не учествују у доношењу одлука све док се не поништи одлука Уставног суда и док се не усвоји закон о престанку мандата страних судија у Уставном суду БиХ.