И У овој години Црна Гора ће наставити да се задужује. Буџетску "рупу" попуниће нових недостајућих 590 милиона! То је најавила Влада преко одлуке о задуживању у 2020. години. Њоме је дефинисана и могућност задужења за потребе рефинансирања дуга и стварања резерве и одржавања текуће ликвидности, независно од границе годишњег пораста дуга, као и за рефинансирање и репрограмирање краткорочних позајмица и хартија од вредности.

- Држава ће користити депозите у износу од 490 милиона евра и новац из аранжмана са кинеском Ексим банком, у износу до 100 милиона евра - наводи се у одлуци.

Уз то држава ће у овој години издати гаранције до 49 милиона за кредит који је узела Железничка инфраструктура Црне Горе од Европске банке за обнову и развој, за потребе набавке механизације за одржавање пруга и нове опреме за помоћни воз. Гаранције од 11 милиона евра биће издате и за кредитни аранжман за потребе Железничког превоза Црне Горе, набавке нових возова који би се користили у локалном превозу путника, у износу од 14 милиона евра. Ту је и гаранција државе на 12 милиона евра за потребе друге транше кредитног аранжмана између јавног предузећа Регионални водовод Црногорско приморје и Европске банке за обнову и развој, чија је вредност 24 милиона евра.

Овим поводом јуче су реаговали из Демократске Црне Горе тврдећи да је ДПС грађане довео до дужничког ропства, задужујући и будуће генерације.

Прочитајте и:Hrvatski glumac divljao i psovao tokom hapšenja (VIDEO)

- У наредном трогодишњем периоду, Влада планира позајмљивање 735 милиона евра, уз могућност да износ позајмљених средстава порасте на готово једну милијарду евра, из разлога што је могућност позајмице четврт милијарде предвиђена Законом о буџету за ову годину. То значи да Влада само у 2020. планира задужење до износа већег од укупног јавног дуга 2007. године! Судећи по овом програму, Влада Црне Горе ће у овој години позајмити 114 милиона, наредне 384 милиона, а 2022. године - 237 милиона евра, оцениле су Демократе.,

Они тврде да се задуживање којим се финансира текућа потрошња наставља и то у још већем обиму.

- Држава је доведена у потпуну зависност од задуживања којим се финансирају пензије, социјална давања, зараде у јавном сектору и остало, а она земља која има континуитет задуживања за потребе финансирања текуће потрошње, овим најбоље потврђује да није способна да створи нову вредност - истиче се у саопштењу.

ЈАВНИ ДУГ

САМО 14 година од обнове државне независности Црна Гора је шест пута увећала јавни дуг, и то са 701 милион на 3,8 милијарде евра, што је 79,8 одсто процењеног бруто домаћег производа! Од тога се на државни дуг односи 3,72 милијарде, а остатак на дуг локалних самоуправа. У односу на 2018. јавни дуг је увећан за 610 милиона, а за годину раније већи је за чак 1,2 милијарде. Влада је у протекле две године позајмила скоро 1,9 милијарде евра!