МЕРЕ Централне банке Црне Горе којима су пооштрени услови за одобравање кредита грађанима на снази су од почетка године. У монетарној власти кажу да ће први ефекти примене бити познати половином фебруара. Тврде да неће бити повећања камата, на шта указују аналитичари.

Обавеза банака, како је утврдила монетарна власт, јесте да анализира клијента тј. његове финансије, приходе, али и тренутну задуженост. Осим тога, ако банка има превише одобрених кредита, више од 50 одсто, чији је рок отплате дужи од шест година, ограничава се одобравање нових, осим у случајевима када клијент обезбеди одговарајућу гаранцију - финансијску, хипотеку или жиранте.

- У том смислу банкама се ограничава одобравање кредита грађанима са роковима отплате дужим од осам година, осим у ситуацијама када су кредити обезбеђени квалитетним колатералом - појаснили су у Централној банци.

Наводе да су из извештаја банака и комуникације са банкама добили уверавања да су се припремили за спровођење мера.

- Први ефекти примене биће познати половином фебруара када и очекујемо извештаје банака за јануар - нагласили су из Централне банке.

Прочитајте и: Loša razvijenost crnogorskih opština: Jug za život, a sever za brigu

Василије Костић, економски аналитичар, оцењује да би мере у крајњем могле имати за последицу веће камате на кредите.

- Није нужно, али може да се деси. Можда грађани буду спремни да плате више камате како би дошли до новог зајма. Зато, по мом суду није искључено да неке банке крену са размишљањем у том правцу и да повећају каматне стопе - процењује аналитичар Костић.

По подацима Централне банке на крају децембра одобрени кредити грађанима износили су 1,374 милијарде евра. Годину пре, та вредност је била 1,278 милијарди. Највише је ненаменских, готовинских зајмова или више од 51 одсто од укупно одобрених.

- Наменски кредити износе на крају прошле године 557 милиона евра и најчешћи су стамбени чија је вредност у децембру била више од 39,5 милиона евра - истакли су у Централној банци.

Мере монетарне власти биће на снази две године.

КАМАТНЕ СТОПЕ

У ЦЕНТРАЛНОЈ банци не очекују да ће примена мера довести до раста каматних стопа, тако су одговорили на оцену аналитичара да би нови кредитни услови могли за последицу имати веће камате.