ПЉЕВЉА – Четворица оптужених запослених у Термоелектрани Пљевља, међу којима и бивши директор Владимир Шестовић, на почетку суђења због помора рибе у рекама Везишници и Ћехотини, који се десио 4. јула ове године, казали су да се не осећају кривим и одговорним због угинуће рибљег фонда у поменутим рекама.

Они су у понедељак, пред Основним судом у Пљевљима, износећи одбрану и одговарајући на питања суда и браниоца казали да се критичног дана ништа није урађено што није рађено у протеклих 37 година односно од почетка рада Термоелектране и да је тај систем тако пројектован.

Окривљени су потврдили да је те ноћи испуштена вода у водотоке са депоније на дренажном вентилу повратног вода али да до угинућа рибе није дошло због испуштања процедне воде са депоније Маљевац и да ће то доказати у поступку који је пред судом.

На оптуженичкој клупи, пред судијом Основног суда у Пљевљима, Љиљаном Поповић нашли су се вођа смене у Термоелектрани Пљевља, машински инжињер Ратомир Дебељевић, руководиоца сектора за оперативну контролу и планирање дипломирани машински инжињер Драган Бабић, тадашњи директор Термоелектране, Владимира Шестовића и стручно лице за заштиту животне средине Славко Вукашиновић. Оптужни предлог поднет је и против Електропривреде Црне Горе, као правног лица.

Сменски инжињер Ратомир Дебељевић, казао је пред судом да је то био једини начин да се спрече још веће последице.

Он је објаснио да се, због квара електропумпе, која враћа процедне воде са депоније у погон, подизао ниво воде на депонији Маљевац и да је претила опсаност од преливања воде преко бране а самим тим и угрожавања саме бране.

-У случају преливања воде са бране била би угрожене куће и становништво које се налазе испод бране, као и биљни и животињски свет. Само преливање воде могло је да угрози брану, од чега су могле да наступе катастрофалне последице-казао је Дебељевић, додајући да нису отворили дренажне вентиле свакако би вода помешана са шљаком и пепелом завршила у поменутим рекама.

Руководиоц сектора за оперативну контролу и планирање у ТЕ Пљевља Драган Бабића казао је да ту ноћ није био у смени али да је на позив Дебељевића дао савет шта да ради како би се избегла катастрофа.

-Ту ноћ биле су лоше временске прилике, падала је киша. На багер станици која пепео и шљаку, помешану са водом, хидраулички транспортује на депонију, дошло је до квара мотора пумпе која црпи процедну воду са депоније и враћа је у погон. Иако нисам био прдпостављени Дебељевићу а нисам ту ноћ био ни у смени, добио сам позив од њега где ме је он изложио алармантну ситуацију и питао шта да ради-казао је Бабић додајући да је одмах схватио, јер добро познаје процес транспорта шљаке, да је једини начин да се отворе вентили и вода испусти у реку.

-Сматрао сам да је то много безбедније по људе и имовину него да дође до преливања бране које би поред опасности по становништво угрозила постојеће клизиште и међународни далековод Бајина Башта-Плужине, који се ту налази-казао је Бабић.

Он је објаснио да се отпадна вода из цевовода и раније увек испуштала приликом неких квараова у Термоелектрани, као и редовно приликом ремонта Термоелектране.

Окривљени бивши директор ТЕ Пљевља Владимир Шестовић казао да се придржавао свих техношких поступака и није чуо за друге еколошке мере осим оних предвиђених Интегрисаном дозволом. Шестовић је као и његове колега рекао је да се није могао предвидети квар на пумпи.Он је, као и његови предходници, устврдио да је постајала резервна пумпа у магацину али да је било потребно око осам сати да се иста замени. У оптужном предлогу Тужилаштво тврди да, приликом квара, није постојала и није била обезбеђена резервна варијанта како би се спречило испуштање отпадних вода.

Славко Вукашиновић је пред судом изјавио да је он само формално на месту одговорног лица за заштиту животне средине у Термоелектрани Пљевља а да све планове у вези екологије ради Еколошка служба која јем смештена у Дирекцији Електропривреде у Никшићу.

Вукашиновић је казао да овај систем са испуштањем воде на дренажном вентилу постоји 37 година од самог почетка рада ТЕ Пљевља, да је он ту и постављен због тога и да првих 15 година рада ТЕ Пљевља и није било пумпи које би враћале воду са депоније у поновни циклус већ је она испуштана на поменуте вентиле у водотоке.

Дебељевић и Бабић се терете за кривично дело загађење животне средине, а Електропривреда за исто кривично дело. Шестовићу и Вукашиновићу тужилаштво сумњичи за кривично дело непредузимања мера заштите животне средине. Оптужни предлог поднет је и против Електропривреде Црне Горе.

Дебељевић је ангажавао браниоце Горана Родића и Марију Радуловић, док Бабића и Шестовића затупа адвокат Владе Вуковић. Оптужени Славко Вукашиновић је одлучио да се у поступку пред судом бранио сам док је Електропривреда ангажовала адвокатицу Сању Радуловић.

Подсећања ради Спортско риболовни клуб „Липљен“ Пљевља, који газдује пљеваљским водотоцима 5. јуна алармирао је надлежне инспекције саоптивши да је дошло до помора рибљег фонда у реци Ћехотини и њеној притоци Везишници. Они су тада казали да су реке биле беле као креч изразивши сумњу да је угинућу рибе предходило испуштање отпадних вода из Термоелектране Пљевља.

Риболовци су тада из корита ове две реке извадили око тону угинуле рибе.

Наставак суђења је заказан за 22. јануар 2020. године.


ВОДА СА ДЕПОНИЈЕ НИЈЕ ОТРОВНА

Окривљени су на суђењу устврдили дам вода са депоније Маљевац није отровна. То су поткрепили чињеницом да овце са оближњих имања пију ту воду и, како они тврде, ниједна се није отровала.То су поткрепили и фотографијама које су приложили као доказни материјал.