Укупан дуг према бившим власницима по свим коначним решењима која су достављена Фонду за обештећење у последњих 14 година, односно од почетка примене закона, износи око 87 милиона евра, док је укупан износ за који је трајно умањена обавеза Фонда према бившим власницима око 142 милиона. Како је за "Новости" казао председник Партије пензионера, инвалида и реституције Момо Јоксимовић, неоходно је убрзати процес повраћаја, продужити рок за подношење захтева, али и свим бившим влсницима обезбедити обештећење по истој, тржишној цени.

Фонд за обештећење обавезан је да поступи по 1.609 коначних решења, која су донеле комисије за повраћај и обештећење. Ради се о решењима укупне вредности око 229,4 милиона евра, колико треба да се намире бивши власници којима је држава незаконито одузела имовину, казао је Јоксимовић.

- Фонд укупно има 8.233 регистрованих корисника права на обештећење. По коначним решењима, од почетка примене закона, бившим власницима су укупно исплаћена у новцу око 36,3 милиона евра. Сходно Закону о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу извршена је емисија обвезница у износу од 105 милиона евра, које су имале рок важења три године, односно до 8. априла 2007. године. Од напред наведене емисије, износ за који је трајно умањена обавеза државе према корисницима обештећења износи око 18,5 милиона - навео је Јоксимовић.

ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ - Кнежевић објавио нови снимак: Ово је фукаризам, три године сте ме рекетирали


Како додаје, од емисије обвезница друге серије, а у укупној вредности од 210 милиона евра, Фонд за обештећење је, поступајући по захтевима корисника права на обештећење код Централне депозитарне агенције, извршио регистрацију обвезница у укупној вредности од 90 милиона.

- Укупан износ за који је трајно умањена обавеза Фонда за обештећење према бившим власницима је око 142 милиона евра. Укупан дуг према бившим власницима по свим коначним решењима која су достављена Фонду за обештећење од почетка примене закона, износи око 87 милиона - наводи Јоксимовић.

Depositphotos_

Истиче и да је у почетку примене закона више грађана обештећено тржишном вредношћу бесправно одузете имовине, и то у милионским износима, док су у више наврата изменама и допунама Закона о повраћају и обештећењу дата неповољнија решења за бивше власнике, са много мањом накнадом која ће се исплаћивати у наредних 30 година.

- Немамо информације колико се незадовољних грађана жалило Суду у Стразбуру на решења домаћих судова, а знамо да тих жалби има и то немали број. У ПИР-у сматрамо да је неопходно предложити измену и допуну Закона о повраћају и обештећењу, да се свим грађанима којима су одузета имовинска права омогући нови рок за подношење захтева, да се свим бившим власницима омогући скраћени поступак за решавање повраћаја имовине, нарочито шума, пашњака, пољопривредног земљишта, градског грађевинског земљишта које није приведено намени, те да им се накнада изврши у краћем року и по тржишној вредности - поручио је Јоксимовић.

Председник ПИР Момо Јоксимовић, Фото ПР центар

ИСПЛАТА У РАТАМА

Сходно Закону о повраћају одузетих имовинских права и обештећењу, бивши власник може остварити право на обештећење новчаним средствима која се плаћају из Фонда за обештећење у једногодишњим ратама, а чија се исплата врши 15. јула сваке године, према расположивости средстава у Фонду за обештећење, све до њихове коначне исплате. Право на обештећење може се остварити и у обвезницама, које на захтев корисника права издаје Фонд за обештећење.

- Обвезнице гласе на име, номинална вредност једне обвезнице је један евро и на њих се не обрачунава камата. Оне се могу продати или употребити за куповину акција, удела и друге имовине Црне Горе и државних фондова за које Влада одреди да се могу куповати обвезницама Фонда, као и за исплату пореских обавеза бивших власника, односно наследника - наводе у Фонду.


РОК 18 МЕСЕЦИ

Из ПИР-а истичу да је првобитним законом било регулисано да се формирају општинске комисије за повраћај имовинских права и обештећење, а да заинтересовани грађани за повраћај и обештећење могу поднети захтев 18 месеци након формирања те комисије.

- Како многи грађани нису имали информацију када је формирана нека комисија, поднесци многобројних грађана су одбачени из формалних разлога, јер нису поднели захтев у предвиђеном року - казао је Јоксимовић.

Поручио је да су надлежне комисије примиле укупно 10.848 затева бивших власника, али да је, према њиховим сазнањима, више од 30.000 одбијено због недостатка информација и закашњења.