СКУПШТИНА општине Пљевља је на ванредној седници одржаној поводом недавног еколошког инцидента - помора рибе у рекама Ћехотини и Везишници - већином гласова Демократске партије социјалиста (ДПС), Социјалдемократа (СД) и Бошњачке странке усвојила осам закључака којима се, углавном од Електропривреде Црне Горе, захтева да предузме низ мера којима би се спречило да дође до новог еколошког инцидената.

Усвојеним закључцима захтева се од ЕПЦГ да у што краћем року реализује пројекат еколошке реконструкције ТЕ "Пљевља" и да у његовом склопу адекватно реши проблем отпадних вода. Такође, захтева се од ЕПЦГ да до завршетка еколошке реконструкције спречи могућност настанка еколошких акцидента насталих испуштањем отпадних вода у реку Везишњицу, као и да производњу обавља у складу са интегрисаном дозволом.

- Захтева се и од надлежних инспекцијских служби да доставе план појачаног надзора над радом ТЕ надлежном органу локалне управе уз интензивирање квалитета воде, земљишта, ваздуха и примену мера из своје надлежности по питању заштите животне средине. Захтева се од Електропривреде да примењује адекватне мере заштите у процесу производње у термоелектрани и поштује обавезе превиђене интегрисаном радном дозволом. Такође, од Елекропривреде се захтева да у потпуности реализује све мере предвиђене решењима еколошке инспекције, Инспекције за воде и Пољопривредне инспекције поводом инцидента од 5. јула ове године - наведено је, између осталог, у закључцима.

Прочитајте још: Пљевља: Електрана кад Брисел каже

Седници је присуствовао и председник СРK Липљен Васо Kнежевић, који је говорио о плановима клуба за санацију штете изазване еколошким инцидентом.

ТОПЛИФИКАЦИЈА

ОД ЕПЦГ се захтева да у склопу еколошке реконструкције, а у складу са закључцима Владе ЦГ, реализује план топлификације Пљеваља. Kао и да надокнади штету насталу током еколошког акцидента. Последњим закључком Скупшина обавезује надлежни орган Општине да у најкраћем року достави Влади нови предлог одлуке о еколошкој накнади за заштиту и унапређење животне средине, како би након добијања сагласности СО донела наведену одлуку. За све захтеве наведени су конкретни рокови. Опозиција је била против ових закључака.