МИНИСТАРКА јавне управе, Сузана Прибиловић, упутила је предлог јавног позива свим органима и институцијама за споразумни престанак радног односа уз исплату отпремнине запосленом. Како је саопштено из министарства, могу се пријавити запослени који имају најмање шест година радног стажа и који до 30. августа 2019. године поднесу старешини свог органа захтев за споразумни престанак радног односа.

У складу са одлуком о отпремнини, наглашавају, запослени може да оствари право на отпремнину у висини до 50 одсто месечне бруто зараде за сваку годину радног стажа, с тим да износ отпремнине не може бити већи од 15 бруто зарада запосленог.

- Запослени који испуњава услове за одлазак у пензију и ако му до 67 година живота недостају до две године, може остварити право на отпремнину у износу до шест бруто зарада. Висина бруто зараде одређује се као просечан износ последње три бруто зараде које су запосленом припадале пре исплате отпремнине - додају у министарству.

Прочитајте још - ИСПЛАТА ОТПРЕМНИНА: Чиновницима до 12.000

Подсетили су и да запослени коме престане радни однос на основу писаног споразума и оствари право на отпремнину не може засновати радни однос у јавном сектору у периоду од пет година од дана престанка радног односа.

О захтевима заинтересованих за отпремнине и престанак радног односа одлучиваће старешине органа и то најкасније до 30. септембра.

Како је саопштено из Министарства јавне управе, на позив се могу пријавити државни службеници, запослени у државној управи, суду, тужилаштву, фонду, као и запослени у локалној управи и установама чији је оснивач држава или локална самоуправа.

Јавни позив за споразумни раскид радног односа се реализује у оквиру Плана оптимизације јавне управе 2018-2020, чији је циљ пружање подршке успостављању администрације која на квалитетнији начин одговара на потребе грађана и приватног сектора уз истовремено растерећивање државног и општинских буџета.

У СКУПШТИНИ ВИШЕ РАДНИКА?

ПРЕДЛОГОМ новог Правилника о организацији службе Скупштине Црне Горе предвиђено је 275 запослених, што је повећање од 20 одсто. Нови правилник замениће онај из 2013. године, којим је било предвиђено 166 радних места са укупно 255 извршилаца. У Служби Скупштине Црне Горе је, према подацима од 30. јануара 2019. године, запослено 198 особа, од чега 185 на неодређено, а 13 на одређено време. Основни разлог за доношење акта о организацији и систематизацији, између осталог, јесте потреба јачања службе Скупштине, како би организационо и кадровски пружили што стручнију и квалитетнију подршку посланицима, имајући у виду улогу парламента у процесу приступних преговора са Европском унијом.