У Хрватској ради 1.207 зелених електрана

Танјуг

субота, 15. 08. 2015. у 19:26

У Хрватској ради 1.207 зелених електрана
У Хрватској има 1.207 електрана на обновљиве изворе енергије, укупне инсталисане снаге 430 мегавата (МW), а у наредном периоду у плану је да буде пуштено у рад још 138 постројења, укупне снаге 502 МW

У Хрватској има 1.207 електрана на обновљиве изворе енергије, укупне инсталисане снаге 430 мегавата (МW), а у наредном периоду у плану је да буде пуштено у рад још 138 постројења, укупне снаге 502 МW, објавио је хрватски Пословни дневник.

Само за шест месеци ове године та земља је богатија за 137 електрана укупне инсталисане снаге 18,286 МW.

Електроенергетски систем Хрватске од краја јануара ове године богатији је за 130 соларних електрана, једну хидроелектрану и по три електране на биомасу и биогас.

На првом месту у обновљивим изворима енергије у Хрватској, по инсталисаној снази, је 16 ветроенергетских постројења, укупне снаге 339,250 МW, док су на другом месту 1.115 соларних електрана, укупног капацитеа 40,391 МW.

Треће место су од когенеративних постројења преузеле електране на биогас, укупне снаге 15,934 МW.

Четврто место заузимају електране на биомасу са 14,925 МW, пето когенеративна постројења са 13,293 МW, шесто електране на депонијски и гас из постројења за прочишћавање отпадних вода, са укупних 5,5 МW, док у систему подстицаја у тој земљи још увек у погону нема ни једне геотермалне електране.

По инсталисаној снази, највеће појединачно постројење обновљивих извора енергије у Хрватској је "Вјетроелектрана Велика Глава, Бубриг и Црни Врх", снаге 43 МW.

Број електрана које још нису пуштене у рад од краја јануара ове године износио је 280, укупне инсталисане снаге 494,237 МW.

Међу њима је највише ветроелектрана, њих 13, затим 25 електрана на биомасу и 15 електрана на биогас.

Коментари (2)