ЗАГРЕБ - Хрватски јавни дуг чини 0,07 одсто укупног светског, али је Хрватска у региону највећи дужник, показује истраживање портала Висуал Капиталист.

Хрватски јавни дуг од око 60 милијарди америчких долара, 15 милијарди је већи од словеначког, двоструко већи од српског, десет пута од македонског, 15 пута од босанскохерцеговачког и 35 пута од црногорског.

"Хрватски јавни дуг од 59,9 милијарди УСД учествује са 0,07 одсто у укупном дугу који су направиле све свјетске економије и који износи 59,7 хиљада милијарди УСД", наводи портал који се бави визуелним приказима пословних садржаја, преноси Пословни дневник.

Графикон, на којем је приказан светски дуг по појединим земљама, према подацима званичних институција, показује да се скоро трећина светског дуга (29,1 одсто) односи на САД, чији је производни допринос светској економији доста нижи од дуга и износи 23,3 одсто.

Једна од најзадуженијих економија је Јапан, с троструко већим уделом у дугу (19,99 одсто) од онога који има у производњи (6,18 одсто).

Међу 15 најзадуженијих држава седам је европских. На Стари континент односи се више од четвртине (26 одсто) светског дуга. У ту стопу, како се наводи, није укључена Русија која је једна од најмање задужених земаља света, с уделом од 0,49 одсто, посебно имајући у виду снагу њене производње.

Слична је ситуација с Кином, другом светском економијом, на коју се односи 13,9 одсто светске производње и само 6,25 одсто дуга.

САД, Европа и Јапан заједно су заслужни за три четвртине глобалног јавног дуга.