Исламска верска заједница у Аустрији поднела је Уставном суду жалбу на забрану ношења марама у школама.

Од текуће школске године је у основним школама широм Аустрије забрањено "ношење верски обележене одеће, која је везана за скривање главе".

Нова аустријска влада намерава да ту забрану прошири на девојчице до 14 година старости.

Исламска верска заједница сматра да забрана крши основно право на слободу вероисповести, као и право родитеља на васпитавање деце.

Од ступања на снагу забране, односно од почетка школске године до краја новембра, широм Аустрије било је свега осам случаја да су девојчице дошле у хиџабу на наставу, а у свим случајевима су родитељи прихватили поштовање закона након што им је на то указала дирекција школе.

Иначе, закон предвиђа казну, односно дирекција школе мора поднети пријаву код надлежне општинске установе, која потом може да изрекне новчану казну у висини до 440 евра.