Одложено припремно рочиште Нинославу Јовановићу за средину јуна: Малчански берберин није упознат са садржајем психијатријског вештачења

Ј.Ћ.

петак, 29. 05. 2020. у 14:01

Одложено припремно рочиште Нинославу Јовановићу за средину јуна: Малчански берберин није упознат са садржајем психијатријског вештачења

Фото: Ј.Ћ.

Припремно рочиште је прекинуто до одлуке јавног тужиоца о захтеву за изузеће поступајућег заменика
Непосредно пре одржавања припремног рочишта оптужени Нинослав Јовановић је поднеском тражио изузеће поступајућег заменика Вишег јавног тужилаштва у Нишу.

Припремно рочиште је прекинуто до одлуке јавног тужиоца о захтеву за изузеће поступајућег заменика.

Након што је јавни тужилац одлучио о захтеву за изузеће заменика тако што је захтев оптуженог одбио, у даљем току припремног рочишта утврђено је да оптуженом Нинославу Ј. у фази истраге, супротно чл.123 ст.4 ЗКП, није дато право да се упозна са садржином писаног налаза и мишљења СЗБ у Београду, којим је вештачена његова урачунљивост.

Због епидемиолошке ситуације, бранилац оптуженог јесте, али оптужени није обавештен да у тужилаштву писани налаз и мишљење може да разгледа, нити му је копија писаног налаза и мишљења достављена у КПЗ Ниш-одељење притвора, где се оптужени налази.

С обзиром на то да је право оптуженог да пре него што се изјасни о оптужници буде упознат са садржином доказа који су прикупљени у фази истраге и чије извођење на главном претресу тужилаштво у оптужници предлаже, писани налаз и мишљење психијатријског вештачења суд ће доставити оптуженом, а припремно рочиште је одложено за 16.6.2020. године.