Јово Џ. (26) из околине Бачке Паланке осуђен је на 15 година затвора због силовања своје малолетне сестре, одлучило је веће судије Слободанке Гутовић, сазнали смо у новосадском Вишем суду.

Њему је продужен притвор у Окружном затвору у Новом Саду, који му је одређен решењем судије за претходни поступак пре око две године, који му се рачуна од 8. новембра 2017. године, када је лишен слобод. Ова мера ће трајати до упућивања окривљеног у Завод за извршење кривичних санкција, али најдуже док не истекне време трајања казне изречене у првостепеној пресуди.

Оштећена је се са својим имовинско-правним захтевом упућена на грађанску парницу.

Јово Џ. је оптужен да је од неутврђеног дана, а после 28. марта 2013. године, па до 5. новембра 2017. године, у месту становања, способан да схвати значај свог дела и да управља својим поступцима, свестан свог дела и хтео његово извршење и свестан да је његово дело забрањено, употребом силе и претње принудио у више наврата на обљубу своју сестру рођену 2000. године.

Према нааводима оптужнице, њу шамарао и ударао и говорио јој да ће је убити ако неком каже за то. Први пут је учинио обљубу над њом када је била дете и немоћна да му се одупре, јер је била млађа од 14 година, тако што није смела да му се супротстави, јер је настављао с претњама и применом силе.

У оптужници се предочава да је Јово Џ. отприлике једном месечно имао сексуалне односе са оштећеном на разним местима, а задњи пут недељу дана пре подношења кривичне пријаве, када јој је поново претио да ће јој сасути „девет комада у главу„, ако не буде спавала са њим, те је она и овај пут услед дугогодишњег страха и примене силе била приморана да има сексуални однос са окривљеним.

Ослобођен плаћања трошкова


Јово Џ, без занимања и запослења, с два разреда основне шклое, кривично неосуђиван, ослобађен је од плаћања судског паушала и трошкова кривичног поступка који се односе на трошкове привођења окривљеног, трошкове судског вештачења као и награде вештацима.

Он неће платити ни нужне издатке браниоца по службеној дужности и пуномоћника. оштећене, па се одређује да ти трошкови падају на терет буџетских средстава суда.

(Дневник.рс)