Виши суд у Београду усвојио је захтев браниоца окривљеног Милована Никодиновића, адвоката Зоре Добричанин Никодиновић за морално задовољење, те је издао следеће саопштење:

Оптужени Никодиновић Милован је неосновано лишен слободе на основу решења истражног судије Окружног суда у Београду Ки бр. 346/08 од 13.04.2008. године, у временском периоду од 11.04.2008. године до 24.04.2008. године, што произилази из чињенице да је решењем Вишег сјуда ју Београду К.бр 467/18 од 21.09.2018. године, правноснажно 14.10.2018. године, обустављен кривични поступак због кривичног дела злоупотреба положаја одговорног лица помагањем из члана 234 став 3 у вези става 1 у вези члана 35 КЗ, услед наступања апсолутне застарелости кривичног гоњења.