ВЛАДА Србије усвојила је Предлог закона о изменама и допунама Закона о извршењу кривичних санкција, према којима ће се све казне до годину дана затвора убудуће служити код куће. Такође, предвиђено је да осуђени који казну издржавају у полуотвореном или отвореном одељењу завода могу бити упућени на рад изван ових установа. Овим изменама проширује се надлежност судије за извршење кривичних санкција, а све у циљу усаглашавања мера које су предвиђене Акционим планом за поглавље 23.

У Управи за извршење кривичних санкција наглашавају да саставни део правосудне реформе чини и пенолошки систем, који се темељи на модерној европској пракси и што успешнијој интеграцији осуђеника у друштвену заједницу.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ: ПРЕИНАЧЕНА ПРЕСУДА: Педијатар из Ваљева правоснажно ослобођен

Кад је реч о служењу кућног затвора, судија доноси одлуку да ли ће се казна издржавати уз примену мере електронског надзора или без ње. Такође, његова надлежност од сада ће бити и у вези са одлуком о радном ангажовању осуђеника ван завода, ако за то постоје услови, а кривично дело због којег је осуђен није у вези са тим пословима.