ОД 1. октобра јавни тужиоци преузимају вођење истрага уместо истражних судија, који су то чинили до сада. Упркос томе што више неће бити одлагања тужилачких истрага, спорења око тога да ли ће кривични поступци бити квалитетнији или не и даље постоје.

Председник Комисије за спровођење Националне стратегије за реформу правосуђа Мирољуб Томић сматра да је српско правосуђе спремно за тужилачку истрагу, јер се већ дуже време и судије и тужиоци едукују.

- Неће сви истражни предмети одједанпут прећи у руке тужилаца, већ само они будући - објашњава Томић. - Предмети који су сада у раду биће завршени по судској истрази.

Не деле, међутим, сви Томићево мишљење. Професор кривичног процесног права са београдског Правног факултета Милан Шкулић каже да није проблем да се прочита или научи нови закон, већ да ли постоје неопходни кадровски и технички услови, просторије и опрема.

- Није обука најважнија. Много је битније имати материјалних средстава. Ту је, нажалост, прилично мало урађено што је и разумљиво, јер је економска ситуација веома тешка - сматра Шкулић.

Шкулић тврди да је много аномалија у садашњој тужилачкој истрази. Према његовим речима, могуће је да одбрана води своју паралалну истрагу, што може да одговара само богатим људима, каквих је у Србији мало.

- У пракси је то, међутим некорисно, јер оно што одбрана прикупи није изједначено са судским или тужилачким доказима. Поред тога, одбрана је још дужна да о свим својим радњама обавести јавног тужиоца, те се тако, окривљени и бранилац, супротно претпоставци невиности, приморавају да у истрази „сарађују“ са јавним тужиоцем - каже Шкулић.

Поред тога, он сматра и да су неке одредбе новог ЗКП противуставне, као на пример она према којој се истрага покреће наредбом јавног тужиоца, против које жалба није дозвољена.