БЕОГРАД- Апелациони суд у Београду саопштио је да у целости остаје на снази пресуда Окружног суда од 40 година затворске казне изречена Милошу Симовићу и Сретку Калинићу због кривичног дела убиства.

"Пресудом Вишег суда у Београду 6.децембра 2012. године, према окривљеном Милошу Симовићу и Сретку Калинићу одређено је да у целости остаје на снази пресуда Окружног суда у Београду од 18.јануара 2008. године, правноснажна пресудом Врховног суда Србије од 15.октобра 2009. године", пише у саопштењу Апелационог суда.

Додаје се да се у изречену казну затвора у трајању од 40 година Симовићу урачунава време проведено у притвору од 04.октобра 2012. године, па надаље, до другачије одлуке суда.

У саопштењу се истиче да ће се тако одмереним појединачним, али и јединственим казнама окривљенима Симовићу и Калинићу у потпуности остварити сврха кажњавања прописана законом и да су казне у свему у складу са тежином учињених кривичних дела и степеном кривице окривљених као учинилаца и насталим последицама.

Против наведене пресуде жалбе су изјавили браниоци окривљених, а Апелациони суд је навео да су оне наведене као неосноване, пошто је првостепени суд у образложењу пресуде за своју одлуку дао јасне и уверљиве разлоге.