ОКО 50.000 људи У Србији ради у 2.860 приватних предузећа за безбедност и 5.000 агенција за обезбеђење. Већина их је наоружана до зуба. Зато готово невероватно звучи податак да немамо закон који би ову област регулисао. А „приватна армија“ је бројнија од полиције и Војске заједно.

Нацрт закона о приватном обезбеђењу, који би требало да дефинише и процедуру за продају ових фирми странцима, прошле године израдио је МУП Србије. Поједине његове одредбе, међутим, наишле су на оштре критике стручне јавности, па је усвајање закона успорено.

- Закон о оружју и муницији дефинише ко све може да носи оружје и бави се обезбеђењем - каже др Душан Дунђер, међународни експерт за безбедност и власник прве приватне фирме за обезбеђење у Србији. - Није правило да све фирме које се баве физичким обезбеђењем морају да имају оружје. То зависи од обезбеђења. МУП располаже информацијом о 28.000 издатих дозвола за дуге и кратке цеви. У овај број нису урачунате цеви издате друштвеним фирмама. Оне су под надзором МУП-а и ту нема злоупотребе.

Мало је познато да само 20 одсто радника у приватном обезбеђењу има право на оружје. Добијају специјалне дозволе за дуге и кратке цеви. Наш Закон о оружју и муницији прописује строге услове, а провере су, тврди Дунђер, оштрије него у ЕУ.

Неке државе прописују да страна компанија за безбедност може да послује на њиховој територији само уколико је пружила доказ да је држава из које долази уложила од 250 милиона до милијарду евра. А у Србији је релативно велики број страних компанија за обезбеђење, које улазе без посебних услова.

- Оне не би требале да обезбеђују установе од стратешког значаја - сматра Дунђер.


ТРАНСПОРТ НОВЦА

- У ВЕЋИНИ европских земаља прописано је да се у возилу без пратње може превести до 33.000 евра у металу - каже Дунђер. - Озбиљан транспорт новца мора да има претходницу и пратеће возило у којем је наоружано обезбеђење. Возила транспорта морају да имају ротациона светла, што Нацрт закона не предвиђа, а то је бесмислено. Ротационим светлима и сиреном упозоравају се учесници у саобраћају, а и психолошки делују на евентуалне пљачкаше.