Када се говори о 3Д штампи обично се мисли на штампање објеката слој по слој, али су швајцарски експерти развили нову технику која омогућава креирање целих објеката, и то за свега неколико секунди.

Нова метода заснива се на принципу томографије - методе која се темељи на математичкој процедури обраде снимака или томографској реконструкцији снимака уз примену савремених рачунара и програмских пакета.

Да би се објекат одштампао неопходно је да се фото-осетљива смола осветли из више углова, те да се предмет у њој формира као целина, а не део по део, као што је то био случај код ранијих метода.

Нова технологија би могла да се примењује у различитим областима, а најпре у медицини, где би се ткива, органи, слушна помагала, и други елементи, штампали као целине, а процес би се обављао у стерилизованим контејнерима, и не би било потребе да се делови премештају на друге локације.


Тако би се могућност контаминације свела на минимум.

Нови систем тренутно може да штампа само објекте који у пречнику мере до два центиметра, а очекује се да се у будућности та цифра попне до 15 центиметара.


Б92.нет