Према најновијим истраживањима у Србији сваки други корисник мобилног телефона имао је поломљен екран или веће физичко оштећење телефона, док је сваком петом власнику мобилни украден.

Поправка код неовлашћеног сервисера обично је јефтинија него у овлашћеном сервису, али се тиме губи гаранција произвођача. Овај и други бројни разлози довољан су аргумент да свој мобилни телефон осигурате полисом „Дунав осигурања“.

Компанија „Дунав“ свим власницима нових мобилних телефона купљених у мтс пословницама омогућава осигурање мобилних телефона, новом полисом, јединственом на српском тржишту.

Шта покрива полиса осигурања?

- механичка оштећења, уништење уређаја и штете које нису покривене гаранцијом, укључујући и лом екрана,

- нестанак или губитак телефона услед провалне крађе и разбојништва,

- оштећења услед директног дејства течности или испарења изазваних водом и другим течностима и

- трошкове неовлашћеног коришћења уређаја у случају провалне крађе и разбојништва.

Полисом осигурања добијате поправку телефона у овлашћеном сервису у случају физичког оштећења, или нови уређај у случају провалне крађе и разбојништва.

Како и где можете да осигурате свој паметни телефон?

Када изаберете телефон у мтс пословници и одлучите се за постпејд тарифу, код продавца телефона можете уговорити и заштиту за свој нови уређај – полису осигурања која ће га штитити током периода отплате (24 месеца).

Процедура је једноставна, а висина премије осигурања зависи од цене купљеног мобилног телефона. За телефон чија је вредност до 19.360 динара, месечна премија износи 199,50 динара, а за уређај чија је цена до 38.720 динара – висина премије је 378 динара. Овом полисом могуће је осигурати и телефоне чија је цена виша од наведених примера.

Како и где пријавити штету?

Штета се пријављује у року од три дана:

• у мтс пословници,

• на број телефона Кол центра осигуравача 0800 130 147 – позив је бесплатан, или

• на и-мејл адреси telekom.rs@allianz-assistance.at.

За више информација обратите се продавцима на продајним местима мтс или се информишите на сајту мтс (www.mts.rs) односно Компаније „Дунав осигурање“.

(ПР)