Према прелиминарним подацима Министарства привреде и предузетништва Републике Српске, закључно са 15. мајом, пристигло је 17.158 пријава привредних субјеката за доделу средстава за месец април 2020. године из Фонда солидарности за обнову Републике Српске.

Правна лица и предузетници су међу разлозима за подношење пријаве најчешће наводили забрану обављања делатности и смањен обим пословања, док се део односио на потпуни или делимични престанак рада. Када се ради о структури пристиглих пријава, највеће учешће имају привредни субјекти из сектора трговине, предузетничке делатности и прерађивачке индустрије.

- Како поједине достављене пријаве нису адекватно попуњене, односно не садрже све податке и прилоге које је било неопходно доставити приликом попуњавања електронског обрасца, министарства се сусрећу са потешкоћама код комплетирања спискова што захтева додатне провере, те успорава поменути процес, наводе из ресорног министарства.

Даље кажу да је обрађено и достављено Пореској управи РС 7.773 пријаве привредних субјеката којима је забрањен рад или су потпуно престали са радом у априлу.

- Позивамо сва правна лица и предузетнике, који испуњавају услове прописане наведеном Уредбом, да Пореској управи РС благовремено поднесу писмену изјаву са захтевом за исплату најниже плате и уплату припадајућих доприноса за април 2020. године, како би им наведена средства била што прије исплаћена, поручено је из ресорног минситарства.