У складу са претходно донетим превентивним мерама које су за циљ имале смањење долазака осигураника и корисника права на пензију, који су најрањивија категорија становинштва, од вируса корона, узимајући у обзир и увођење ванредне ситуације, Штаб за ванредне ситуације Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, у уторак, 17. марта, донео наредбу којом се обуставља рад са странкама, у свим службеним просторијама Фонда (централној служби, 6 филијала и 54 пословнице), до укидања ванредне ситуације.

И даље остају на снази све раније предузете мере које за циљ имају заустављање и спречавање ширења вируса корона.

- Осигураници и корисници права све захтеве које имају код Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске и даље могу да подносе захтеве путем поште на адресу Фонда и добијаће информације о решавању позивом на телефоне или слањем упита на једну од мејл адреса -каже за „Новости“ др Младен Милић, директор Фонда ПиО РС, чије је седиште у Бијељини.

Контакт телефони и адресе за електронску комуникацију са
Фондом за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске

- Филијала Бања Лука, 051 247 803, e-mail: fil.bl@fondpiors.org
- Филијала Бијељина, 055 490 952,e-mail: fil.bn@fondpiors.org
- Филијала Приједор, 052 490 892,e-mail: fil.pd@fondpiors.org
- Филијала Добој, 053 490 812, е-mail: fil.do@fondpiors.org
- Филијала Источно Сарајево, 057 491 552, е-mail: fil.is@fondpiors.org
- Филијала Требиње, 059 490 812, е-mail: fil.tb@fondpiors.org
- Централна служба 055 490 950, опција 5, е-mail: info@fondpiors.orga и
csluzba@fondpiors.org В.Митрић