Министар здравља и социјалне заштите Републике Српске Ален Шеранић рекао је данас да у Српској нема пријављених лица заражених вирусом корона, а да су здравствене установе спремне да дочекају евентуални иницијални талас обољелих.

- Изолационе собе налазе се на Клиници за инфективне болести Универзитетског клиничког центра Српске, те смо договорили да се капацитет повећа са осам на до 20 кревета - изјавио је Шеранић новинарима у Бањалуци.

Он је напоменуо да су све инфективне клинике обавезне да формирају изолационе собе, као и да је договорено да на УКЦ-у Српске буду припремљене собе за витално угрожене пацијенте, с обзиром да су њима неопходни респиратори.

Шеранић је потврдио да у Републици Српској нема ни лица за које сумња да су заражена, а да је 59 под здравственим надзором.

Он је истакао да систем активно функционише, прати стање и решава питања у вези са овим проблемом.

- У случају појаве вируса протокол јасно каже да се успоставља комуникација са надлежним инфектологом, узима се адекватан брис и шаље на микробиолошку анализу и тражи се потврда. Уколико се потврди вирус, у зависности од симптома, лице се смјешта на даље лијечење у изолационе собе - додао је Шеранић.
УКЦ РС АДАПТИРА СМЕШТАЈ У СЛУЧАЈУ ПОЈАВЕ ВИРУСА


Клиника за кожне и полне болести на Универзитетско-клиничком центру РС (УКЦ) у Бањалци биће уступљена Клиници за инфективне болести и и прилагођена за прихват оних пацијената код којих се евентуално потврди инфекција корона вирусом као и оних пацијената код којих постоји сумња на присуство вируса у РС.

Из УКЦ РС у Бањалуци данас су истакли и да је на некадашњој локацији Клинике за плућне болести у центру Бањалуке, на месту старе Хирургије, завршена адаптација простора који ће послужити у сврху карантина оних особа које немају симптоме болести, а боравили су у подручјима захваћеним епидемијом.

Пријем пацијената код којих се сумња на корона вирус обављаће се на засебном улазу зграде, док ће пацијенти који се лече од других инфективних оболења остати у постојећем простору линике, такође са засебним улазом.

-Простор Одељења радиоонкологије који је смештен у простору Клинике за инфективне болести, биће од суботе 29. фебруара измештен у адекватан и у потпуности опремљен простор Дневне болнице Центра ургентне медицине - саопштено је из УКЦ РС.

Лекари ове здравствене установе су алеловали на медије да у вези са евентуалном потврдом оболелих од корона вируса искључиво као извор у свом раду користе званичне информације надлежних институција, а не изворе који нису релевантни. Подвукли су да ће, уколико дође до потврде инфекције корона вирусом у Српској, сви медији и јавност бити благовремено обавештени.

-Такође, обавештавамо медије и јавност да ће од понедељка 2. марта 2020. године, Клиника за кожне и полне болести бити измештена из садашњег простора и почеће са радом у згради Техничко-економског блока (бивша Нуклеарна медицина, локација Паприковац). До даљњег, Клиника за кожне и полне болести у новом простору примаће искључиво амбулантне пацијенте, док ће они пацијенти који захтевају хоспитализацију бити збринути у смештајним капацитетима других клиника наше установе - саопштили су из УКЦ РС у Бањалуци.

АПЕЛ ЗА МЕДИЈЕ

Из Клиничког центра апелују на представнике медија да у вези са евентуалном потврдом оболелих од корона вируса искључиво као извор у свом раду користе званичне информације надлежних институција, а не изворе који нису релевантни.

"Уколико дође до потврде инфекције корона вирусом сви медији и јавност биће благовремено обавештени", поручили су из УКЦ-а РС.

ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ И У МОДРИЧИ

ИAКO нa пoдручjу Moдричe и oкoлних oпштинa joш ниje идeнтификoвaн ни jeдaн грaђaнинa сa симптoмимa кoрoнa вирусa, прeвeнтивe рaди Oпштинскa oргaнизaциja Црвeнoг крстa Вукoсaвљe нaбaвилa je 1.200 зaштитних мaски 3M ипoдeлилa здрaвствeним oргaнизaциjaма нa oвoм пoдручjу. Нeстaшицa зaштитних мaски je eвидeнтнa пa je Црвeни крст Вукoсaвљa прeкo Црвeнoг крижa Oрaшja дoшao дo нaвeдeнoг кoнтигeнтa мaски.

-Eпидeмиoлoшкa ситуaциja у свету сe брзo мeњa тe сe пojaвa covid-19 мoжe oчeкивaти и нa нaшим прoстoримa. Jeдaн oд кoрaкa дa људи зaштитe свoje здрaвљe jeстe упoтрeбa зaштитних мaски. Упoзoриo бих дa грaђaни свaкaкo мoрajу слушaти и упуствa лeкaрa дa избeгaвajу кoнтaкт сa oбoлeлим oсoбaмa, a пoсeбнo мaсoвнa oкупљaњa. Збoг тoгa смo рeaгoвaли и нaбaвили oвe мaскe зa здрaвствeнe oргaнизaциje.- рeкao je Лукa Mлинaрeвић, сeкрeтaр Црвeнoг крстa oпштинe Вукoсaвљe.

Црвeни крст Вукoсaвљa пoдeлиo je зaштитнe мaскe рeгиoнaлнoj бoлници Дoбoj, Дoму здрaвљa Moдричa, Кући здрaвљa Вукoсaвљe и рaдницмa oпштину Вукoсaвљe Зa прeвeнциjу прe eвeнтулнe пojaвe кoрoнa вирусa пoдeљeних 1200 мaски je дoвoљнo aли ћe Црвeни крст у Вукoсaвљу и дaљe рaдити нa oбeзбeђeњу мaски у зaвиснoсти oд пoтрeбa и eвeнтуaлнe пojaвe вирусa.

(В. Блaгojeвић)