УПИС деце у први разред основне школе у школској 2020/2021. години у Републици Српској обавља се у априлу и мају, према Закону о основном васпитању и образовању, истакли су из Министарства просвете и културе.

У овом министарству наводе да родитељи/старатељи деце дорасле за упис треба да се од друге половине марта јаве основним школама којима припадају према дефинисаним уписним подручјима ради евиденције и одређивања термина тестирања, односно спровођења процедуре уписа.

-Све јавне школе имају уписно подручје које утврђује министар, на предлог јединице локалне самоуправе. Уписно подручје основне школе за децу са сметњама у развоју је подручје Републике, речено је у Министарству просвете и културе Републике Српске.

У први разред основне школе уписују се деца која закључно са 31. августом текуће године навршавају шест година, а на захтев родитеља то могу и деца која до краја текуће године навршавају шест година, уколико комисија за упис процени да је дете спремно за полазак у школу.

Прочитајте још - Република Српска улази у реформу образовања „Нова школа за ново доба“ и очекује подршку Србије

-У изузетним случајевима, у први разред се могу уписати деца млађа од шест година или се може одгодити упис за једну школску годину, уколико комисија за упис деце у први разред процени да је то у најбољем интересу детета, истичу у ресорном министарству.

У први разред уписује се и дете старије од шест година које то није могло због болести или других разлога.

-Комисију за упис деце у први разред именује директор школе и чине је три члана, и то: стручни сарадници школе и наставник разредне наставе, наводе у Министарству просвете и културе Српске Републике Српске.

Из Министарства наводе да се прво врши евидентирање деце дорасле за упис у први разред у школама, а затим следи лекарски преглед и тестирање.

-Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дете у школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе, нагласили су у Министарству просвете и културе Српске.

Из овог министартва напомињу да родитељи/старатељи, ако имају потребу да дете упишу у школу чијем уписном подручју не припада, треба да се обрате захтевом надлежној служби јединице локалне самоуправе, а, уколико добију сагласност, потребно ју је доставити школи приликом евидентирања деце.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

Из овог министарства наводе да је за упис потребан извод из матичне књиге рођених, уверење о пребивалишту, лекарско уверење издато од надлежне здравствене установе којим се процењује здравствена способност детета за полазак у школу и књига за праћење развоја и учења детета, уколико је похађало предшколску установу.