Достављање потврде о животу корисника са пребивалиштем у иностранству од кључног је значаја за исплату пензије за јануар, каже за наш лист др Младен Милић, директор Фонда ОиО.

Закон о пензијском и инвалидском осигурању прописује да је корисник пензије, коме се исплаћује принадлежност ван Републике, обавезан да на крају календарске године Фонду достави потврду о животу, као и да неодазивање позиву за њено достављање доводи до привремене обуставе исплате пензије.

- Нажалост, уобичајено је да неколико хиљада корисника права у прописаном року не достави тај документ –каже др Милић.- Тако је приликом обраде пензије за јануар 2020. године утврђено да потврду о животу није доставило 3.796 корисника, којима се због тога обуставља исплата пензије, све до њеног достављања Фонду. Новост је да се достављање потврде о животу не односи на 27.063 корисника са пребивалиштем у Словенији, Хрватској, Црној Гори и Федерацији БиХ, јер се тај податак обезбеђује кроз електронску размену података између носилаца осигурања.

За преосталих 24.903 корисника ван Републике достављање потврде о животу чини се путем поште на обрасцу потврде о животу овереног код пензијског органа, нотара, општинског органа, суда и дипломатско-конзуларног представништва БиХ у држави пребивалишта. Од укупно 3.796 недостављених потврда о животу у јануару 2020. године на кориснике са пребивалиштем у Србији односи се 2.010. Преосталих 1.786 корисника права, који нису доставили потврду о животу, живи у једној од двадесет три државе ван простора бивше Југославије са којима Република Српска, односно БиХ, већином, има, потписан споразум социјалном осигурању.

Потврда о животу доставља се надлежној филијали Фонда ПИО, која је донела решење о остваривању права и исплаћује пензије.

Фонд редовно и континуирано обавештава кориснике права о благовременом достављању потврде путем писане поруке на чеку или налогу за исплату пензије за октобар, новембар и децембар и путем средстава јавног информисања, указујући на важност и обавезност достављања овог документа.

За нове кориснике ван Републике Српске потврда о животу обезбеђује се код надлежне филијале, у поступку решавања о праву.

Образац Потврде о животу налази се и преузима на Интернет страници Фонда ПИО.