На територији Србије, 2019. година, са средњом температуром ваздуха од 12,3º С, је најтоплија година у периоду од 1951. године до данас, а у Београду са 14,7º С је најтоплија од почетка рада метеоролошке станице(1888. године).

Средња годишња температура ваздуха била је у интервалу од 10,9ºС у Пожеги до 14,7ºС у Београду, а у планинским крајевима од 5,2ºС на Копаонику до 9,4ºС на Златибору.

Одступање средње годишње температуре ваздуха у односу на референтни период 1981-2010. је било у интервалу од 1,2ºСу Зајечару и Пожеги до 2,2ºС у Београду.Према расподели перцентила1 2019. година је била у категорији екстремно топло у целој Србији изузев у Зајечару где је била у категорији веома топло.Тринаест од петнаест најтоплијих година у Србији је регистровано након 2000. године (период 1951-2019. година), а у Београду четрнаест најтоплијих година (период 1888-2019.година).


Највиша дневна температура ваздуха у току 2019. године измерена је 12. августа у Лесковцу и износила је 38,1ºС. Највећи број тропских дана забележен је у Неготину и Лесковцуи износио је 71 дан. У већем делу Србије забележено је од три до 29 тропских дана више од просечног броја за референтни период 1981-2010. У Београду је забележено 59 тропских дана што је за 22 дана више од просечног броја. Регистровано је 48 тропских ноћи у Београду, 31 ноћ више од просека.У Неготину и Зрењанину је забележено 14 тропских ноћи,на Палићу и у Лозници 11, а у осталом делу Србије мање од осам. Најнижа дневна температура ваздуха у току 2019. године измерена је 8. јануара у Сјеници и износила је -22,1ºС. У нижим пределима забележено је до шест дана са јаким мразом, а у планинским пределима од седам на Златибору и Црном Врху до 24 дана на Копаонику. У већем делу Србије је регистровано од је дан до 15дана са јаким мразом мање у односу на просечне вредности.Број ледених дана је током 2019. године у Србији био у интервалу од један у Лозници до 12 у Врању, а у вишим пределима од 28 у Сјеници до 59 дана на Копаонику. Анализирајући средњу минималну и средњу максималну температуру ваздуха у Србији, 2019. година је најтоплија година према максималној температури ваздуха,док је према минималној температури ваздуха трећа најтоплија(топлије су 2014. и 2018. година).

(http://hidmet.gov.rs)