ЗНАЈУ их пре свега по аутомобилима, а окосницу привредног развоја Шумадије традиционално чини металопрерађивачка индустрија. Очекују да ће наредних година на њихову привреду све више утицати развој информационих технологија, али и индустрија намештаја и пољопривредни комплекс.

Да би компаније што лакше и успешније пословале и знале шта све могу да очекују од надлежних институција, Регионална привредна комора Крагујевац била је недавно домаћин конференције "Пословни скок". То је била прилика да се привредници упознају, размене искуство, реше недоумице по питању пореза и друге регулативе.

- Регион Шумадијског и Поморавског управног округа је препознатљив по значајном приливу страних директних инвестиција - истиче Предраг Лучић, директор РПК Крагујевац. - Долазак великог броја страних инвеститора и почетак пословних активности компанија попут "Фијат Крајслер аутомобила" и "Сименса" потврђује високу инвестициону атрактивност региона. Посебна потврда тога је и да један број компанија, страних инвеститора доноси одлуку да реинвестира, што је једна од најбољих порука о задовољству постојећим пословним окружењем оних који су већ инвестирали. Значајне подстицајне мере Владе Републике Србије, као и активан приступ локалних самоуправа и других референтних институција, попут Привредне коморе Србије-РПК Крагујевац, пружа сигурност инвеститорима и у постинвестиционом периоду.

РПК Крагујевац, заступајући интересe привреде Шумадијског и Поморавског управног округа, а посебно водећи рачуна о повећању конкурентности привреде, реализује низ активности. Од великог значаја је веома успешан програм реализације дуалног образовања на територији региона.

- У фокусу наших активности ће бити и подршка дигиталној трансформацији компанија, као и интернационализација компанија која треба да обезбеди даље повећање извоза и спољнотрговинског суфицита региона - додаје Лучић. - Посебна пажња ће бити посвећена интензивирању сарадње пословне и академске заједнице у циљу подстицања имплементације иновација у компанијама, са циљем подстицања раста, на знању засноване економије. Посебно ће се интензивирати услуге у области едукације и јавних овлашћења, као што су издавање документа и исправа које прате робу при извозу или увозу, АТА карнети, квалификовани електронски сертификати...

Привредна комора Србије посебно доприноси повећању конкурентности привреде Шумадијског и Поморавског управног округа кроз низ услуга, од обављања јавних овлашћења, подстицања пословне сарадње и повезивања привредника, преко достављања пословних информација, пословног образовања и усавршавања, до промоције и презентације развојних и инвестиционих потенцијала.

- Окосницу привредног развоја региона је традиционално чинила металопрерађивачка индустрија - напомиње Лучић. - Она ће и убудуће бити носилац развоја, имајући у виду пословне планове постојећих компанија, као интензивни прилив страних директних инвестиција у овом сектору. Очекује се даљи интензивни раст ИТ индустрије, имајући у виду раст броја компанија из овог сектора, као и подршку Универзитета у Крагујевцу. Значајан потенцијал за раст исказују и индустрија намештаја, као и агрокомплекс.

Кључне гране су аутомобилска, машинска, наменска и металска индустрија, као и информационо-комуникационе технологије, дрвна и прехрамбена индустрија, грађевинарство, производња намештаја, воћарство и сточарство, али и туризам. Оне упошљавају све више људи. У 2015. години у овом региону било је 109.863 званично запослених. Три године касније званично ради 118.503 запослених. У истом периоду број незапослених се смањио за око 10.000 - са 63.040 на 53.156.

Најзначајнији извозни партнери су Италија, Словачка, Немачка, Чешка и Босна и Херцеговина.

ПОМОЋ У ПОСЛОВАЊУ

КОНФЕРЕНЦИЈЕ "Пословни скок" организују се широм Србије с циљем да се повежу компаније и релевантне институције и организације, а како би пословне заједнице спознале више о могућностима за унапређење пословања у складу са савременим трендовима.

Кроз овај пројекат привредници добијају кључне информације помоћу којих ће унапредити пословање и ојачати конкурентност. Уче како да користе доступне изворе финансирања и подстицаје, пореске олакшице и остала актуелна решења и могућности за смањење тржишних ризика. Такође, упознају се и са савременим начинима унапређења пословања.