ДРЖАВА и ове године наставља да подржава привреду. Из буџета Министарства привреде за ове намене је одвојено 20,8 милијарди динара. За подстицај привреди издвојено је 13,63 милијарде динара. Од те суме на привлачење инвестиција иде 10,52 милијарде динара, док је за подршку развоју предузетништва издвојено 3,11 милијарди динара.

Када је реч о инфраструктурним пројектима и мерама регионалног развоја, издвојено је 1,76 милијарди динара. Министарство је за реализацију инфраструктурних пројеката којима се унапређује привредни амбијент у градовима и општинама Србије определило 1,67 милијарди динара, док је 90 милиона динара намењено за мере регионалног развоја.

- Програми подршке за развој микро, малих и средњих предузећа у 2020. години значе много за развој предузетништва, јер доприносе отварању нових радних места и новом запошљавању - сматра Бранислава Симанић, директор Сектора за предузетништво ПКС. - Ово је пета године како Влада Србије пружа финансијску и нефинансијску подршку привреди директно преко појединих министарстава и индиректно преко институција које је основала у циљу економског развоја. То су Фонд за развој, Развојна агенција Србије, Агенција за осигурање и финансирање извоза, Фонд за иновациону делатност. Само преко Министарства привреде из буџета је издвојено три милијарде динара за реализацију програма за стартап и развојне пројекте који се реализују преко Фонда за развој и за програм за набавку нове опреме, који се реализује преко Развојне агенције Србије.

Министарство привреде је већ расписало неколико јавних позива. Најпре за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2020. години, као и јавни позив за доделу бесповратних средстава у оквиру програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2020. години.

- Што се тиче првог јавног позива привредни субјекти који задовоље услове могу остварити право на финансијску подршку у виду бесповратних средстава у износу до 30 одсто вредности улагања, односно до 40 одсто вредности улагања за привредне субјекте који припадају јединицама локалне самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености - објашњава Бранислава Симанић. - Преостали износ улагања финансира се из кредита Фонда са роком отплате до пет година у оквиру кога је грејс период до једне године, а каматна стопа од један одсто годишње, уз гаранцију банке, или два одсто годишње уз остала средства обезбеђења. Треба нагласити да износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000 динара, нити већи од шест милиона динара и предузетници су изједначени са привредним друштвима.

Што се тиче привредних субјеката основаних у 2017. години и раније, и они имају могућност да добују бесповратна подстицајна средства за даљи развој. Могу остварити право на финансијску подршку у износу до 20 одсто бесповратних средстава од вредности инвестиционог улагања, односно до 30 одсто бесповратних средстава за привредне субјекте који припадају четвртој групи развијености. Преостали износ вредности пројекта финансира се из кредита Фонда за развој.

- И поред видног напретка од 2016, када је проглашена Година предузетништва, која је прерасла у Деценију предузетништва, може се рећи да су и даље највећи проблеми финансирање и обезбеђивање кредита - сматра Бранислава Симанић.

РАСПИСАНИ ПОЗИВИ ЗА ТРИ ПРОГРАМА

У БУЏЕТУ за 2020. годину обезбеђено је три милијарде динара за три програма Министарства привреде и то за програм подстицања предузетништва кроз развојне пројекте, програм подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и програм подршке малим и средњим предузећима за набавку нове опреме.

У оквиру програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте опредељено је 850 милиона динара за бесповратна средстава, док је за почетнике у пословању обезбеђено 150 милиона динара бесповратних средстава. Министарство привреде обезбедило је и две милијарде динара за бесповратна средства кроз програм набавке опреме?

Програми подршке дали су добре резултате, а циљ Министарства је системска подршка МСПП сектору, унапређење њихове конкурентности и модернизација производње, повећање броја привредних субјеката, отварање нових радних места и допринос укупном привредном расту.

Јавни позиви за сва три програма биће расписани до утрошка средстава, а најкасније до 31. децембра 2020. године, истиче Драган Стевановић, државни секретар у Министарству привреде.