Рециклажа возила уносан посао

С. Булатовић- Ј. Субин

среда, 26. 02. 2020. у 14:30

Рециклажа возила уносан посао
У Србији се третира свега један одсто отпадних аутомобила

ПРИВРЕДНА комора Србије је провајдер зелене транзиције српске економје и то чини преко Стратегије индустријализације и Смарт специјализације, где уводи циркуларну економију као транзициони алат промена у пословању.

- Пратимо поуке GREEN DEEL-а који заговара Европска комисија и припремамо се за креацију решења за GREEN DEEL Западног Балкана који ће бити промовисан у мају ове године, у Загребу - објашњава Синиша Митровић. - Заговарамо нискоугљеничну производњу, зелену транзицију индустрије, одрживу производњу и потрошњу, зелена радна места и друштвено одговорно понашање компанија према животној околини. Активан смо чинилац креације регулаторног оквира за прописе у животној средини и увођења циркуларне економије за раст БДП и смањење коришћења ресурса. Рециклажа возила може постати уносан бизнис, јер годишње увеземо више од 130.000 возила из Европе, потрошимо преко 400 милиона евра, а степен рециклаже отпадних возила у рециклажним центрима сада је само један одсто.

У ПКС верују да ће то бити растући бизнис и нова корисна сировина за железаре. Управљање отпадним возилима у Србији, као и управљање осталим токовима опасног и неопасног отпада, подразумева системски приступ решавању проблема. Неопходно је уредити следљивост, односно евиденцију тока кретања употребљеног возила.