РАЗВОЈ финансијских модела и инструмената који решавају изазове у пословању предузећа, али истовремено утичу на позитивни развој друштва, створио је нови правац на тржишту инвестирања - социјално инвестирање. Грантови, кредити, социјалне обвезнице, социјални капитал, crowdfunding, само су неки од инструмената на располагању социјалним предузећима у земљама региона, а највећа подршка за њихову примену долази из фондова Европске уније. Ово је закључак истраживања спроведеног у оквиру пројекта Finance4SocialChange, који Привредна комора Србије реализује у партнерству са земљама Дунавског региона, међу којима су Аустрија, Немачка, Мађарска, Хрватска и друге.

Овакви видови инвестирања обједињују капитал и стручну помоћ јавног, приватног и непрофитног сектора, али њихова примена у Дунавском региону чини само два одсто тржишта социјалних инвестиција. Процењује се да су социјалне инвестиције у 2019. години глобално вределе 450 милијарди ера.

Анализом постојећих законодавних мера за развој социјалног предузетништва у земљама региона мапирани су и примери добре праксе на основу критеријума као што су третман предузећа која траже финансијску подршку, расположивост извора финансирања и могућност примене модела у другим земљама, како би се на тај начин унапредио систем подршке развоја социјалног инвестирања у региону.

Истраживање је такође показало да су инструменти социјалног инвестирања који су нашли примену у Аустрији и Немачкој, попут социјалних обвезница са друштвеном функцијом и грант програми иновационих фондова, који укључују све заинтересоване стране у развој пословног модела социјалног предузећа и учествују у финансирању њиховог пословања, мере које се најлакше могу применити у процесу развоја социјалног инвестирања у различитим секторима и земљама. Неке институције и банке су се одлучиле и за оснивање посебних институција или одељења, као у случају Ерсте банке, која пружа финансијску подршку кроз ЕУ фондове или посебно осмишљене финансијске инструменте намењене непрофитним организацијама.

За развој тржишта социјалног инвестирања најважније је дефинисати фазе развоја оваквих предузећа и модела подршке. Оснаживање младих социјалних предузетника као носилаца промена у друштву путем менторских програма подршке наводи се као кључни фактор успеха за развој социјалних предузећа у првој фази постојања. У каснијој фази препоручују се обуке за развијање инвестиционе спремности у оквиру социјалних инкубатора, попут АWS Jumpstart инкубатора из Аустрије, који обезбеђује подршку стартаповима и другим социјалним предузећима, кроз менторску, али и финансијску подршку.

За социјална предузећа која се налазе у каснијој фази развоја, имају дефинисан производ и услугу, препоручују се програми који могу обезбедити инвеститоре. Пружа их и Агенција за финансирање социјалног предузетништва (FASE) из Аустрије. Програми нуде могућност да више инвеститора процени и финансира једно социјално предузеће, фокусирајући се више на његов друштвени утицај, а мање на остварени профит. Програм омогућава инвеститорима да заједнички дефинишу и процес развоја нових социјалних предузећа и њихов развој и припрему за инвестирање у каснијим фазама.


ОБУКЕ И РАДИОНИЦЕ

ПРОЈЕКАТ Finance4SocialChange ће кроз своје активности промовисати социјалне иновације и финансијске инструменте којима је циљ унапређење сектора социјалног предузетништва. И то кроз развој стратегија, обуке и радионице за израду бизнис планова. Предузећа која се пријаве за учешће на обукама у наредном периоду имаће прилику да примене стечена знања и да се кроз менторске радионице и такмичења за најбољу бизнис идеју повежу са потенцијалним инвеститорима, представницима банкарских институција, иновационих и инвестиционих фондова, као и да размене искуства са социјалним предузећима земаља у региону.