ПОТПИСИВАЊЕМ уговора између Европске комисије и Коморског инвестиционог форума Западног Балкана (КИФ ЗБ6) у Тирани, током CEFTA недеље, стартовао је пројекат подршке малим и средњим предузећима тог региона за који је ЕУ издвојила 2,5 милиона евра. Мале и средње компаније из свих шест западнобалканских економија у оквиру пројекта унапређења конкурентности привреда региона имаће на располагању конкретну подршку за унапређење производних и извозних капацитета, и повећање пласмана робе и услуга на регионалном и светском тржишту.

Главни корисници ових средстава биће привредници кроз подршку у повезивању, конкурисању за средства фондова, наступе на сајмовима и конференцијама.Први корак у реализацији пројекта биће формирање пословне платформе за дијалог пословне заједнице Западног Балкана и доносилаца одлука у Европској унији, чиме ће привредници добити могућност да учествују и утичу на креирање закона који уређују пословни амбијент. Анализа проблема и препрека са којима се суочавају компаније на Западном Балкану, као и припрема препорука за доносиоце одлука о превазилажењу постојећих баријера, допринеће унапређењу регионалне сарадње. Међу првим активностима у оквиру пројекта биће и организација обука за привреднике, ради унапређења конкурентности компанија региона и упознавања пословне заједнице са могућностима и предностима регионалне сарадње. Уз подршку Коморског инвестиционог форума око 200 компанија добиће могућност да се повеже и договори послове на билатералним пословним састанцима, a око 120 фирми биће подржано за улазак у међународне добављачке ланце и заједнички наступ на три велика међународна сајма. Захваљујући овом пројекту око 60 компанија моћи ће да рачуна на техничку помоћ у припреми пројеката и аплицирању за средства из фондова и програма Европске уније, као што су Хорајзон 2020, COSME или Креативна Европа.

Биће организоване три инвестиционе конференције ради промоције региона и успешних пословних прича пред страним инвеститорима. Привредницима ће бити на располагању и онлајн базе података са квалитетним информацијама о појединачним страним тржиштима, као инфо-дани, семинари и радионице, формиране према потребама привредника, на којима ће се едуковати о користима које доноси регионални економски простор и добити савете и информације како да што боље међусобно сарађују и успешније интернационализују своје пословање.

Посебна пажња биће посвећена унапређењу комуникације јавног и приватног сектора унутар региона и са Европском унијом, ради унапређења заједничког економског простора.

Планирана су три јавно-приватна дијалога бизниса и доносилаца одлука битних за пословање, уз учешће око 300 представника пословне заједнице региона. Биће урађено чак девет студија и пословних истраживања која ће идентификовати препреке за сарадњу у региону са препорукама надлежним институцијама за њихово отклањање.