ПРЕДУЗЕЋЕ YUCO из Бачког Јарка обележава три деценије успешног пословања. Брачни пар Ђорђевић 1989. упустио се у приватан бизнис бавећи се компјутерским инжењерингом и продајом рачунара. Данас је компанија YUCO-Хемија, организована у три производна погона, израсла у озбиљног играча на домаћем и ино-тржишту са препознатљивим брендом, одличним извозним резултатима и производњом приватних робних марки.

- До данашње тржишне позиције стигло се уз много преданог рада и ангажовања, како оснивача, тако и свих запослених - каже Дамјан Корда, генерални директор компаније YUCO-Хемија. - Прва делатност, као што су компјутерски инжењеринг и продаја рачунара била је логична, јер су супружници Ђорђевић стручњаци у области информационих технологија. Раст пословања у ИТ сектору прекинуле су санкције и наметнуле преоријентацију на увозно мање зависну производњу. Основан је Пословни систем YUCO, у оквиру којег је пословало више предузећа и банака. У три деценије постојања уграђене су суштинске вредности ентузијазам, стручност, пословност, брига о запосленима и друштвена одговорност.

YUCO-Хемија ДОО, производно предузеће, основано је 1992. године, а данас обједињује знање, искуство и енергију свих претходних година.

- Почело се са производњом високопрофесионалних флексибилних брусних материјала - објашњава Корда. - У наредним годинама уследило је ширење асортимана, 1994. године покренута је производња средстава за чишћење у домаћинству и индустрији, 1995. године је отворен погон за производњу пластичне амбалаже, 1996. године је завршена велика инвестиција и почело се са производњом детерџената, а 1997. године је усвојена нова технологија и започета производња козметичких производа. Тада је рођен бренд multiaktiv.

Како истиче Ђорђевић, компанија је пратила своју визију и бележила константан раст пословања. Данас је производња организована у три производна погона са 60 запослених. Погон кућне хемије опремљен је за производњу прашкастих, течних и пастозних средстава, са годишњим капацитетом од 2.000 тона. Из асортимана овог погона посебно се издвајају "азур"- производи за машинско прање посуђа, YUCOSEPT - палета средства за дезинфекцију, као и "блуми"- течна ђубрива за цвеће.

Погон детерџената оријентисан је на производњу детерџента који су намењени великим и у погледу квалитета захтевним потрошачима, као што су клинички центри, институти, геронтолошке установе, хотели и велике перионице. Погон козметике располаже најсавременијом, аутоматизованом опремом за замешавање, пуњење и паковање. Сви сегменти производње се одвијају у строго контролисаним условима, што је гаранција високог и стабилног квалитета производа. Месечни производни капацитет износи више од 300 тона и омогућава производњу сопственог бренда, извоз, као и производњу приватних робних марки.

САРАДЊА СА ПКС

ПРАКТИЧНО од оснивања, па све до данас, наше предузеће сарађује са Привредном комором Србије и Привредном комором Војводине - истиче Корда. - Сарадња је увек била на високом нивоу, али након реформи и модернизације коморског система Србије много је интензивнија, квалитетнија и продуктивнија. Привредна комора пружа јачу подршку привредницима у погледу законодавства, помоћи код решавања проблема, као и повезивања са другим тржиштима.

СТАНДАРДИЗАЦИЈА И
ВИСОК КВАЛИТЕТ

У YUCO-ХЕМИЈИ посебна пажња се поклања стандардизацији, тако да је још 2002. године пословање организовано у складу са међународним стандардом квалитета ИСО 9001. Систем је временом усавршаван и надограђиван, а 2013. године производња козметичких производа је сертификована и према принципима добре произвођачке праксе. Од 2016. године компанија је носилац сертификата Excellent Small and Medium Enterprise Serbia, што је сврстава у групу од 2,7 одсто најуспешнијих предузећа те категорије у Србији.