ПРИВРЕДНА комора Србије, на предлог својих чланица, упутила је Министарству привреде и Фонду за развој иницијативу да се у 2020. прошири листа делатности које могу конкурисати за програме подршке у пословању са циљем да се већем броју малих и средњих предузећа и предузетника у сектору услуга омогући приступ подстицајним средствима. Сектор услуга значајно учествује у бруто друштвеном производу (БДП) и бруто додатој вредности (БДВ) Србије - у 2018. учешће услуга у БДП било је 51 одсто, а у БДВ чак 61,4 одсто.

Привредна комора Србије предложила је да се листа дозвољених делатности за које привредна друштва која нису почетници у пословању могу конкурисати изједначи са услужним делатностима које могу обављати почетници у пословању када аплицирају за бесповратна средства. На тај начин, истичу у ПКС, створиле би се веће могућности за проширење пословања или покретање планираних инвестиција у сектору услуга, али и изједначили услови за конкурисање за бесповратна средства без обзира на чињеницу када је привредно друштво основано.

Уредбом о утврђивању програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2019. години, предвиђено је да се средства не могу употребљавати за услужне делатности, осим за рециклажу, рачунарско програмирање, друге високотехнолошке услуге, штампарске услуге и припреме, као и за набавку опреме у угоститељству.

Са друге стране, према Уредби о утврђивању програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању у 2019. години, корисник не може да конкурише за средства за финансијске услуге, услуге маркетинга, консултантске услуге, услуге истраживања тржишта, испитивања јавног мњења и услуге туристичких агенција. Остале услужне делатности почетник у пословању може обављати када конкурише за средства.

Број услужних делатности за које почетник у пословању може добити бесповратна средства већи је него код програма који су намењени привредним друштвима која већ послују дуже од две године позитивно у истој услужној делатности.

Фото Д.Дозет

У Привредној комори Србије очекују да ће ова иницијатива привреде бити препозната и укључена у програме подршке за наредну годину, чиме ће се додатно подржати развој домаће привреде и побољшање инвестиционог амбијента у Србији.

КОД СТАРИХ МАЊИ РИЗИК

Привредна друштва са већ оствареним извесним успехом на тржишту представљају знатно мањи ризик у смислу поврата кредита или успешности пословања. ПКС је приметила да су таква друштва тренутно онемогућена да конкуришу за бесповратна средства док, са друге стране, почетници у пословању могу конкурисати иако се баве истим услужним делатностима.

Фото А.Стевановић


*****

ЈЕФТИНИЈЕ И ЈЕДНОСТАВНИЈЕ ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПАТЕНАТА

ТАКСЕ за електронске пријаве патената, малих патената, индустријског дизајна, жига, жига гаранције и колективног жига, од 14. децембра знатно су умањене. Пријава патената и малих патената јефтинија је за 50 одсто, а пријаве индустријског дизајна, жига, жига гаранције и колективног жига - снижене су 25 одсто.

Привредна комора Србије, заједно са Заводом за интелектуалну својину, у складу са Споразумом о сарадњи двеју институција, ради на унапређењу вредновања интелектуалне својине у Србији и подржава иницијативе усмерене на побољшање услова за иноваторе и подстицање креативности и иноваторства, али и е-пословања. Тако је раније постигнуто смањење такса за 50 одсто приликом подношења патентних пријава физичких лица проналазача.

Depositphoto

Заштита права интелектуалне својине даје додатну вредност производима и услугама, посебно са финансијског аспекта, обезбеђује стабилност у пословању и сигурност инвеститорима. Привредна комора Србије, препознајући значај и улогу интелектуалне својине у унапређењу конкурентности компанија, доприноси и подржава унапређење ове области, кроз подршку чланицама информисањем, едукативним програмима, заштитом права интелектуалне својине, афирмацијом производа и обезбеђењем боље тржишне позиционираности.

Интелектуална својина је капитал који треба користити у развоју друштва у целини, а могућност за проналазаче да лакше и јефтиније пријаве патенте, јесте један вид подршке креативности.