КАДА се за неколико недеља буду уписивали у наредну школску годину, нови средњошколци у Србији ће имати прилике да се определе и за нове образовне профиле у области грађевинарства - оператера за основне грађевинске радове и руковаоца грађевинском механизацијом.

Ови профили који пружају шансу у све брже растућем сектору грађевинарства развијени су уз подршку пројекта "Развој дуалног образовања у Србији" који заједнички реализују Привредна комора Србије, Привредна комора Аустрије, Немачко-српска привредна комора АХК и Завод за унапређивање образовања и васпитања, уз финансијску подршку Аустријске развојне агенције.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Обука за штедњу енергије

- Грађевинарство представља важан сектор и за аустријску привреду која нам је пренела своја искуства при изради наставног плана и програма - каже Мирјана Ковачевић, руководилац Центра за едукацију, дулано образовање и образовне политике ПКС. - Међу компанијама које су такође учествовале у изради наставног плана и програма налази се и аустријска компанија "Штрабаг" која ће понудити места за учење кроз рад за ученике у Београду, а по завршетку школовања и могућност за запослење.

Прилику да се школују по новом моделу, и за профиле који се сматрају најперспективнијим у овој области, за почетак добијају ученици у четири града у земљи: оператер за основне грађевинске радове налази се у понуди школа у Београду, Новом Саду, Суботици и Власотинцу, а руковалац грађевинском механизацијом у школама у Београду и Власотинцу.

Нови образовни профил оператер за основне грађевинске радове ученицима који се определе за овај позив нуди иновирани програм у коме су обједињена чак три занимања: зидар, тесар и армирач. Таквом поставком ученици ће стећи вештине за знатно лакше запослење. Такође, одабиром овако конципираног профила повећаће сопствену конкурентност на тржишту рада у будућности јер им доноси велику предност с обзиром на то да су се у досадашњем систему школства стицала знања и вештине само за једно од ових занимања. Услед тако "уског" школовања које није пратило захтеве тржишта, ученици су у претходним годинама све мање уписивали ове образовне профиле, а што је довело до тога да се образовање за грађевински сектор сведе на мали број школа и одељења на територији целе Србије.

Дуално образовање за оператера за основне грађевинске радове прва је почела да реализује Техничка школа у Власотинцу. У првом разреду ученици се припремају и стичу прва практична знања у оквиру школске радионице, а од септембра ће почети са учењем кроз рад у више компанија. Школа је, иначе, од Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС већ добила признање за изузетност у раду на подручју грађевинарства и свеукупан успех у спровођењу дуалног образовања јер је цела у том моделу, што представља један од најбољих примера сарадње школе са привредом.

- Уска сарадња школа и привреде представља једини могући начин да се оживи овај регион одувек познат и чувен по школовању грађевинских радника. Поред ових образовних профила, у Техничкој школи у Власотинцу школују се већ и бравари -заваривачи, механичари моторних возила, техничари мехатронике и модни кројачи - истиче Мирјана Ковачевић из ПКС.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Региони за боље пословање са Чизмом

Поред Власотинца, у Грађевинској школи у Београду у сарадњи са компанијама "Енергопројект високоградња" и "Штрабаг", такође почиње учење кроз рад за оба образовна профила по дуалном моделу. Истовремено и у Техничкој школи "Милева Марић Ајнштајн" у Новом Саду почиње дуални модел образовања за оператера основних грађевинских радова у сарадњи са компанијом ГП "Градитељ", као и у Политехничкој школи у Суботици где у дуалном моделу учествују компаније DG Company, "Изградња Филиповић", "СМБ градња", "Terax niskogradnja" и Yumol.

ВАЖНОСТ ЕДУКАЦИЈЕ ЗА УСПЕШНЕ КОМПАНИЈЕ

ОБУКЕ УЖИВО И ПРЕКО МРЕЖЕ

УСПЕШНЕ компаније своју конкурентност базирају на знању запослених и улажу у њихову континуирану едукацију. Ова улагања сматрају инвестицијом, а не трошком. Привредна комора Србије је одавно препознала ову потребу и по угледу на привредне коморе у свету, заузела водеће место на пољу целоживотног учења и развоја стручног образовања.

Циљ је омогућити привредницима правовремено упознавање са захтевима нових привредно-системских прописа у пракси, али и унапређење знања запослених на свим позицијама из области система квалитета, финансија и осигурања, маркетинга и истраживања тржишта, спољнотрговинског пословања, заштите животне средине, итд.

Из разноврсне понуде семинара Центра за едукацију ПКС, коју је могуће видети на сајту https://www.pks.rs/strana/sekcija/kalendar-seminara, посебно скрећемо пажњу на семинаре:

Како побољшати бизнис кроз дигитални маркетинг (све тајне стратегије и оптимизовано оглашавање на друштвеним мрежама): Зашто као компанија морате бити присутни на друштвеним мрежама, како се оглашавати и од тог оглашавања зарадити.

Бизнис план - алат за унапређење пословних резултата: Добро урађен бизнис план ризик за неуспех пословне идеје своди на минимум, обезбеђује стратешка партнерства или кредите банака под повољним условима.

Информациона безбедност: Сви облици хаковања информационог система и како се заштитити, шта је социјални инжењеринг.

ЕУ пројекти од А од З - Обука оспособљава за цео процес развоја пројекта, било да се средства за финансирање обезбеђују из ЕУ или других фондова.

Порез на додату вредност - практична примена закона о ПДВ - Семинар који је привреда тражила у циљу оспособљавања пореских стручњака за обрачунавање и плаћање ПДВ.

Уколико због обима посла или удаљености представници компанија нису у могућности да лично присуствују радионицама или желе да самостално управљају динамиком учења, у понуди су и онлајн обуке. Актуелне теме су:

- Основни енглески

- Пословни енглески за финансијске институције

- Управљање временом

- Пословни бонтон и пословна комуникација

- Асертивност и управљање конфликтима

- MS EXCEL 2013

- MS PowerPoint 2016

Више информација о едукативним програмима ПКС могу се добити путем мејла: edukacija@pks.rs


ОСНОВНЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

* Повећан обим практичне наставе - у дуалном образовању, где се учење паралелно одвија у школи и у компанији, ђаци реализују део наставног плана и програма у реалном радном окружењу и то тако што ученици у другом разреду проводе два дана, а у трећем разреду три дана недељно у компанији;

* Савремени наставни планови програми - креирају се уз учешће привреде чиме се постиже да ученици стичу знања потребна за рад у реалном радном окружењу;

* Акредитоване компаније - све компаније у дуалном образовању, морају поседовати потврду о испуњености услова за пријем ученика који утврђује Комисија сачињена од представника из области образовања, привреде, и света рада;

* Лиценцирани инструктори - компаније су дужне да делегирају запосленог који ће бити задужен за рад са учеником. Запослени пролази 40-часовну обуку и полаже испит за инструкторе како би стекао обавезну лиценцу;

* Материјално и финансијско обезбеђење ученика - ученици добијају новчану накнаду која износи 70 одсто од минималне цене рада по сваком сату проведеном на практичној настави у компанији уз припадајући доприносе од два одсто за здравствено осигурање и четири одсто за ПИО, заштитну опрему, осигурање за случај повреде на раду, покривени су им трошкови превоза и исхране. У складу са тим, предвиђено је потписивање и појединачних уговора на релацији компанија-ученик.

* У дуалном образовању послодавци нису обавезни да запосле ученике који су завршили школовање, мада је то главни разлог због кога се послодавци укључују и инвестирају у овакав модел. Такође ни ученици немају обавезу да остану у компанији у којој су били на пракси - могу да наставе са даљим школовањем, запосле се код другог послодавца или почну сопствени бизнис.