ПРИВРЕДНИЦИ ће од 1. јануара у регионалним центрима Привредне коморе Србије - Новом Саду, Суботици, Зајечару, Ваљеву, Нишу и Крагујевцу - моћи да добију комплетне информације и савете о неопходним стандардима за производе, процесе и системе пословања на домаћем и страном тржишту. Портал ПКС "ЦЕ знак" оцењен је као користан алат за читав регион.

Инфо-центри у којима ће обучени појединци привредницима пружати консултантске услуге о стандардима, формирани су у регионалним привредним коморама у сарадњи са Институтом за стандардизацију и Министарством привреде, уз подршку ГИЗ-а. Привредници ће моћи не само да претражују него и да читају и прегледају комплетне верзије српских важећих стандарда. Пракса је показала да за предузетнике и представнике микро, малих и средњих предузећа, приликом извоза или договарања новог посла, питања "да ли сте применили одређени стандард", или "да ли сте означили производе знаком усаглашености", представљају истинску баријеру.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Јунећа шницла скупља за трећину

Одговор на овакве недоумице, као и комплетне информације о стандардима за пословање доступне у инфо-центрима у шест градова у Србији, олакшаће пословање привредницима који су до сада текстове стандарда могли да преузму и добију искључиво у Институту за стандардизацију у Београду.

- Важно је истаћи и Портал Привредне коморе Србије о ЦЕ знаку, техничким прописима о усаглашености и свим другим прописима, важним за одређени производ - каже Душан Стокић, руководилац Службе за животну средину, техничке прописе, квалитет и друштвену одговорност ПКС.

На једном месту, у два-три клика, на сајту ПКС, привредник добија информацију о техничким стандардима, као и листе стандарда за одређени производ, које су процедуре добијања одређеног знака и стандарда, којим институцијама треба да се обрати, са којим лабораторијама да контактира, било у земљи, било у иностранству.

Корисник чекирањем одређеног упитника у врло кратком року, за десетак минута, може да провери и добије процену који се технички прописи и стандарди односе на његов производ. Ово је уштеда времена и новца, јер портал обједињује све потребне информације за припрему документације и прибављање исправа о усаглашености.

Привредна комора Србије недавно је добила и признање у оквиру Међународног пројекта QI (Quality Infrastructure in the Western Balkans 2016-2018) за портал ЦЕ знак, који је оцењен као користан алат и пример добре праксе за читав регион Западног Балкана и значајна помоћ и подршка за пословање МСП сектора.

На сајту пројекта постављен је линк ка ПКС Порталу "ЦЕ знак". Представници организација и институција Албаније, Босне и Херцеговине, Косова*, Македоније, Црне Горе и Србије упућују се на "Базу знања" и онлајн апликацију ПКС о ЦЕ знаку, као бесплатан, користан алат за произвођаче и извознике на тржиште ЕУ, који може да послужи као модел информисања о техничким прописима за све у региону, објаснио је Душан Стокић.

На порталу "ЦЕ знак", у оквиру бесплатне услуге ПКС "База знања", корисник може да пронађе текстове и документе сваке од 24 директиве новог приступа, текстове одговарајућих српских правилника, спискове пратећих хармонизованих стандарда, поступке оцењивања усаглашености за све групе производа, као и контакте надлежних институција, водиче и све остале важне информације, рекао је Стокић.

Посебна вредност "Базе знања" је што садржи све потребне информације, документе, податке и инструкције о условима и поступцима за долазак до ЦЕ знака и Српског знака усаглашености, ради извоза и пласмана производа на домаће тржиште.


ПРОЧИТАЈТЕ ЈОШ:
Икеа на пролеће почиње градњу Беградског трговачког центра

"ЦЕ ЗНАК" ЗА БРЗУ ПРОВЕРУ

На истом порталу доступна је и онлајн аплликација за ЦЕ знак и Српски знак усаглашености која служи да се брзом и једноставном провером процени да ли одређени производ подлеже ЦЕ означавању или означавању Српским знаком усаглашености.

Коришћењем ове апликације привредници могу значајно уштедети време и новац за припрему документације, прибављање потребних исправа о усаглашености, претрагу података и информација о надлежним институцијама и телима за оцењивање усаглашености, проналажење одговарајућег техничког прописа.