НОВА методологија проширења ЕУ, коју ће сутра у Бриселу представити комесар за проширење Оливер Вархељи, подразумева активнији и динамичнији процес уз јачу финансијску и политичку подршку земаљама кандидатима, али истовремено и суспендовање процеса, у случају назадовања у реформама.


Истовремено, да би био динамичнији, преговарачки процес је сада класификован по групама, односно тзв. "кластерима", којих има укупно шест, на основу којих су поглавља тематски окупљена. Кластери ће се отварати као целина.


При том ће се поштовати постојећи преговарачки оквири са Србијом и Црном Гором, уз поштовање постигнутог напретка и рада на поглављима. То значи да се преговарачки оквири неће допуњавати, већ усклађивати уз договор с Београдом и Подгорицом.


У нацрту нове методологије, који је састављен на 7 страница наглашава се да је реч о ојачавању приступног процеса кредибилном европском перспективом за Западни Балкан. Потврђује се посвећеност проширењу које остаје кључна политика ЕУ. Истиче се да је процес и даље заснован на појединачним заслугама, а да је пуно чланство Западног Балкана у политичком, безбедносном и економском интересу саме ЕУ, као и да од тога зависи и њен кредибилитет.


Циљ је да на основу нове методологије проширење буде ефикасније и динамичније. Намера је да се све будуће чланице овако подрже у реформама које се односе на економију и владавину права, у складу с европским вредностима. Такође, како се истиче, и да се умањи штетни утицај трећих земаља у региону.


Новине су и увођење позитивних и негативних последица. На позитивном тасу су ближа интеграција и градуално приступање европским политикама, тржишту и програмима, као и повећање инвестиција. Конкретни бенефити биће предложени у годишњим извештајима.


С друге стране, биће сакнционисани озбиљна или дуготрајна стагнација или назадовање у реформском процесу. Европска комисија то може да учини на сопствену иницијативу или на захтев неке земље чланице.


На располагању су у том смислу супсендовање преговора у одређеним областима или, у озбиљним случајевима, целокупног процеса, приступа европском програмима или тржишту. Такође, опсег и интезитет финасирања из ЕУ фондова може да се "прилагоди наниже", осим подршке цивилном друштву.


Земље чланице су позване да се систематичније укључе у приступни процес, а предлажу се и редовни самити ЕУ – Западни Балкан, као и интезивирање министарских контаката.


Када је реч о кластерима, у прву групу су сврстана "Основна поглавља", и у њих улазе области Правосуђе и основна права (23), Правда, слобода и безбедност (24), Јавне набавке (5), Статистика (18) и Финансијска контрола (32). Оне ће се прва отварати, а последња затварати.


У другој групи су поглавља везана за "Унутрашње тржиште": Слобода кретања роба (1), Слобода кретања радника (2), Право пословног настањивања и слобода пружања услуга (3), Слобода кретања капитала (4), Право привредних друштава (6), Право интелектуалне својине (7), Политика конкуренције (8), Финансијске услуге (9) и Заштита потрошача и здравља (28).


Трећу групу, која носи назив "Конкуренција и инклузивни раст", сачињавају области Информационо друштво и медији (10), Опорезивање (16), Економска и монтеарна политика (17), Социјална политика и запошљавање (19), Предузетништво и индустријска политика (20), Наука и истраживање (25), Образовање и култура (26) и Царинска унија (29).


У четвртој, под називом "Зелена агенда и одржива повезаност" су поглавља Саобраћајна политика (14), Енергетика (15), Трансевропске мреже (21) и Животна средина и климатске промене (27).


Пета се односи на "Ресурсе, пољопривреду и кохезију" и у њој су области Пољопривреда и рурални развој (11), Безбедност хране, ветеринарска и фитосанитарна политика (12), Рибарство (13), Регионална политика и координација структурних инструмената (22) и Финансијске и буџетске одредбе (33).


У последњу, шесту групу, названу "Спољни односи", сврстана су поглавља Спољни односи (30) и Спољна, безбедносна и одбрамбена политика (31).


Прочитајте још: Правилник по мери Берлина? Међу чланицама ЕУ се ломе копља око реформе преговора о придруживању


Занимљиво је да поглавље 35, које се односи на "Остала питања, и у које се у случају Србије односи на Косово, није у нацрту шеме сврстано ни у један кластер.

Прва ће се отварати преговори из кластера "Основна поглавља", а последњи затварати.