БЕОГРАД - Административни одбор Скупштине Србије казнио је данас посланике Демократске странке Срђана Миливојевића и Божидара Ђелића са укупно 22.766 динара, због изречених опомена на протеклој пленараној седници, па је тако у скупштинском фонду солидарност сада 106.244 динара.

Миливојевићу су биле изречене две опомене, што га је "коштало" 15.177 динара, док је Ђелић због једне опомене обавезан да у фонд уплати 7.589 динара.

Административни одбор је одлучио и да се посланици СНС Весни Ракоњац одобри исплата 35.000 динара за закуп стана и 40 одсто зараде по запосленом у привреди на дан исплате за одвојен живот од породице.

Председнику Административног одбора Зорану Бабићу одобрено је да обавља још једну функцију - председника Надзорног одбора "Ласта" ДО.