БИРАЧИ који имају боравиште у иностранству могу још у суботу, пет дана пре закључења јединственог бирачког списка, да преко дипломатско-конзуларних представништва Србије поднесу захтев за упис податка да ће на изборима гласати у иностранству.

- Ово се односи на наше држављане који имају боравиште у иностранству, али и оне који ће се у време одржавања избора наћи у гостима или посети родбини или пријатељима - објашњава Марина Дражић, помоћница министра за државну управу.

Захтев за гласање ван Србије обавезно мора да садржи име, презиме и име једног родитеља бирача, ЈМБГ, општину и адресу пребивалишта бирача у земљи, као и податке о граду и адреси боравишта у иностранству према којој ће бирач гласати.

- У случају да особа која има бирачко право није уписана у јединствени бирачки списак, захтев за упис и за гласање у иностранству подноси дипломатско-конзуларном представништву Србије, које оба захтева доставља надлежној управи према последњем пребивалишту подносиоца захтева пре одласка у иностранство - каже Дражићева.