Арапске бројеве, онакве какве их данас користи цео свет, поставио је Абу Абдулах Мухамед ибн Муса ел Хорезми, персијски математичар, астроном, астролог и географ из 9. века.

И, док се сви, без изузетка, служимо овим бројевима, да ли сте знали зашто они изгледају баш овако?

Арапски бројеви потичу, заправо, из Индије.
Персијском научнику Абу Машару приписује се увођење хиндуске аритметичке науке са њеним нумеричким системом као и увођење ознаке за нулу. Преводиоцу хиндуских дела Ал Фазарију припада заслуга што је арапски свет упознао с хиндуским начином означавања бројева.

Потом је Мухамед ел Хорезми, персијски математичар, своје астрономске таблице засновао на Ал Фазаријевом делу и објединио индијски и грчки астрономски систем и у исто време дао свој допринос.Наиме, арапски бројеви, онако како их данас знамо и пишемо, формирају се према броју углова који формирају - 1 има један угао, 2 има два угла, 3 - три угла и тако даље. Број 0 (нула) је, да се закључити само, без углова.